Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden

vrijdag, 21 april 2017

Burgemeestersbesluiten:

Verruiming toelatingstijden horeca Koningsnachtviering 26 op 27 april 2017 17.044 (13.04)

De Burgemeester heeft besloten voor horeca-inrichtingen met een geldige drank- en horecawetvergunning tijdens de Koningsnachtviering in de nacht van woensdag 26 april 2017 op donderdag 27 april 2017 een sluitingsuur tot 02.00 uur vast te stellen. Dit betekent dat horeca-inrichtingen tot 02.00 uur bezoekers mogen toelaten.

Machtiging comparitie der partijen Stationsweg 34 te Leiden 17.045 (13.04)

De burgemeester besluit het machtigingsformulier voor de comparitie der partijen inzake de aankoop van het object Stationsweg 34 vast te stellen en te ondertekenen.

Vaststellen beleidsregel bij overtreding geluidsnormen evenementen 2017 17.046 (13.04)

De burgemeester heeft besloten de beleidsregel overtreding geluidsregels bij evenementen aan te passen. De belangrijkste wijziging is dat er bij overtreding van de geluidsnormen, vastgelegd in een evenementenvergunning, in het verleden eerst een mondelinge waarschuwing werd gegeven. Bij een volgende overtreding werd een last onder dwangsom op gelegd en bij een derde overtreding e.v. werd een dwangsom verbeurd. Met ingang van het komende evenementenseizoen wordt er bij de eerste overtreding meteen een last onder dwangsom opgelegd en bij een volgende overtreding e.v. wordt deze dwangsom verbeurd.

Vaststellen Beleidsregels evenementenvergunningen 2017 17.047 (13.04)

De burgemeester heeft de beleidsregels evenementenvergunningen 2017 vastgesteld.
Deze beleidsregels vloeien voort uit de tussentijdse evaluatie evenementenbeleid 2013-2018 waarover het college op 21 juni 2016 een besluit heeft genomen. Daarnaast heeft het college besloten tot invoering van ecoglazen bij bepaalde evenementen en dat kan worden volstaan met een melding, indien er een buurtbarbecue en/of buurtfeest wordt gehouden.

Integraal Operationeel Plan voor Koningsnacht en Koningsdag 2017 17.049 (13.04)

De viering van Koningsnacht en Koningsdag met meerdere festiviteiten in de binnenstad zoals een kinderrommelmarkt, curiosamarkt, muziekoptredens en activiteiten van de horeca, is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij het risico op een incident groter is dan normaal. Daarom zorgt de gemeente samen met de hulpdiensten dat er een Integraal Operationeel Plan wordt opgesteld. Hierin zijn aanvullende maatregelen opgenomen ten behoeve van een veilig verloop van het evenement.
De burgemeester heeft het Integraal Operationeel Plan voor de Koningsnacht en de Koningsdag 2017 vastgesteld.


Plaats op: