Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden

vrijdag, 17 februari 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende later openbaar gemaakte besluit genomen:

Vaststellen Programmakader Versterken Regionale I-Samenwerking (VRIS) 17.0077 (14-02)

De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 hebben een programmakader versterken regionale I-samenwerking vastgesteld. Deze samenwerking heeft betrekking op informatievoorziening, informatiebeleid en informatiemanagement van de organisaties. Het programmakader zorgt voor een gezamenlijke aanpak voor een aantal belangrijke en complexe vernieuwingen die voortvloeien uit landelijke regelgeving. Daarbij gaat het onder meer om de operatie BRP (basisregistratie personen), digitaal stelsel omgevingswet, implementatie digitale dienstverlening 2020 en versterking informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Daarnaast vormt het kader een impuls om de inrichting van de regionale I-samenwerking verder te verbeteren, gezamenlijk beleid op te stellen, en te professionaliseren in de uitvoering van I-opgaven.


Plaats op: