Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten gemeente Leiden

vrijdag, 19 mei 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft het volgende besluit genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Trendstudie Platform31 17.0244 (18.05)
Het College van Leiden biedt de Trendstudie 2017 van Platform31 aan, aan de gemeenteraadsfracties en besturen van de lokale politieke partijen. De partijen kunnen deze studie gebruiken bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen op 21 maart 2018. De studie Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden; Stedelijke trends en opgaven voor 2018 e.v. zet relevante ontwikkelingen voor de G32-steden op een rij. Ook het Netwerk Kennissteden Nederland, waar Leiden voorzitter van is, is betrokken bij de studie. De trends worden beschreven in acht thema’s: demografie, economie, sociaal, technologie, veiligheid, ruimte, duurzaamheid en bestuur. Op basis van de trends zijn vijf samenhangende opgaven geformuleerd. Gezien de verwachte ingrijpende lange termijn transities staan de politieke partijen en nieuwe colleges voor belangrijke politieke keuzes in de aanpak van die opgaven.

Burgemeestersbesluiten:

Integraal Operationeel Plan Marathon Leiden 2017 17.054 (18.05)
De Leiden Marathon is een hardloopwedstrijd over 42 km, die op 21 mei in Leiden start en door de gemeenten Leiderdorp, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude loopt. Naast de marathon zijn er ook andere afstanden, namelijk de halve marathon (21 km), de 10 km, en de 2 km. De 5 km wordt een dag eerder gelopen namelijk op zaterdagavond 20 mei. Vanwege de omvang van het evenement en de uitstraling op de hele regio is het een evenement waarbij het risico op een incident groter is dan normaal. Daarom stellen de betrokken gemeenten samen met de hulpdiensten een integraal operationeel plan op. Hierin zijn aanvullende maatregelen opgenomen ten behoeve van een veilig verloop van het evenement.
De burgemeester van Leiden heeft het integraal operationeel plan Marathon Leiden 2017 vastgesteld.


Plaats op: