Home / Nieuwsitem

Collegebesluiten

dinsdag, 5 september 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen:

Evenementensanctie-beleid 2017 17.0405

Het Evenementensanctie-beleid 2017 is vastgesteld. Met het evenementensanctiebeleid wordt de bestaande handhavingspraktijk vastgelegd en inzichtelijk gemaakt hoe op de verschillende overtredingen in de voorbereiding dan wel gedurende een evenement wordt gehandhaafd.

Vernieuwde maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning 2018 17.0406

Op 15 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Leiden het besluit genomen om miv 2018 de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning te stoppen en een nieuwe maatwerkvoorziening voor de huishoudelijke ondersteuning in te richten.
Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om de nieuwe maatwerkvoorziening in te richten volgens drie vormen met twee intensiteiten, namelijk: 

  • Huishoudelijke ondersteuning basis
  • Huishoudelijke ondersteuning basis intensief 
  • Huishoudelijke ondersteuning speciaal 
  • Huishoudelijke ondersteuning speciaal intensief
  • Thuisondersteuning
  • Thuisondersteuning intensief

In de komende periode worden de beleidsregels Wmo en het financieel besluit Wmo voor 2018 aangepast aan de nieuwe maatwerkvoorziening. Alle cliënten met huishoudelijke ondersteuning zullen in het najaar persoonlijk worden geïnformeerd over de veranderingen per 1 januari 2018.


Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende besluiten genomen en ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden:

Aanpassing legesverordening 17.0408

Het bedrag voor het permanent aanwijzen van een trouwlocatie is € 240,-.is toegevoegd aan de legesverordeing.  Op 20 juni 2017 zijn beleidsregels vastgesteld waardoor locaties kunnen worden aangewezen als permanente trouwlocatie. Om een verzoek in te dienen zijn leges verschuldigd. Daarom is de legesverordening aangepast. De aanpassing van de verordening wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Burgemeestersbesluiten

Noodkap zes populieren BB 17.080

Op grond van artikel 16 van de Bomenverordening Leiden 2015 heeft de burgemeester toestemming gegeven voor het uitvoeren van de noodkap van zes Populieren. De Populieren staan op een gemeente perceel aan het F. Bordewijkpad  en vormen een groot risico op windworp en stambreuk. Het is om deze reden van belang de bomen onmiddellijk te verwijderen.

Mandaatbesluit inzake het aanstellen van verkeersregelaars Vlietloop 2017 BB 17.078

De burgemeester heeft de burgemeester van Voorschoten gemandateerd om evenementverkeersregelaars aan te stellen voor de Vlietloop 2017 die onderweg Leiden passeert.


Later openbaar gemaakte besluiten
  • Beantwoording schriftelijke vragen raadslid H. Dirks (SP), ingekomen 11 juli 2017, inzake Aanpakken overlast verkamering door studentensteden. 17.0387 (22-8)

Plaats op: