Verkeerslichten kruispunt Hoge Rijndijk-Matiloweg worden vervangen

De verkeerslichten op het kruispunt Hoge Rijndijk-Persant Snoepweg-Matiloweg moeten vervangen worden. Dit gebeurt van vrijdagochtend 10 december 7.00 uur tot en met maandag 20 december 16.00 uur. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren en het doorgaand verkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt de Matiloweg in deze periode afgesloten.

Via het kruispunt Hoge Rijndijk - Meerburgerkade is het voor autoverkeer mogelijk om de wijk Meerburg in en uit te rijden. Dit wordt met tijdelijke omleidingsborden aangeven. Daarnaast wordt tijdens de afsluiting van de Matiloweg de bussluis bij de Wierickestraat tijdelijk opengesteld. U kunt Meerburg ook bereiken en verlaten via de wijk Roomburg. De fietsoversteek op het kruispunt en de fietstunnel onder de Hoge Rijndijk blijven gewoon toegankelijk.
Gedurende de werkzaamheden worden er de gehele dag verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden.

Kleine verbetering verkeersafwikkeling

Naast het vervangen van de verkeerslichten wordt ook de rijstrookindeling vanaf de Matiloweg gewijzigd. Dit houdt in dat linksaf voortaan wordt gecombineerd met rechtdoor en de gecombineerde rijstrook rechtdoor/rechtsaf alleen voor rechtsaf wordt. Berekeningen hebben aangetoond dat deze nieuwe rijstrookindeling een kleine verbetering voor de doorstroming oplevert. Daarnaast heeft dit als voordeel dat bij een brugopening van de Leiderdorpsebrug het verkeer gemakkelijk de wijk uit kan komen richting de A4/Zoeterwoude.

Lees voor meer informatie de bewonersbrief die over de werkzaamheden is verstuurd.