Verkeershinder Hoge Rijndijk: 12 juli, 19 uur tot en met 15 juli, 6 uur.

Van vrijdag 12 juli, 19.00 uur tot maandag 15 juli, 06.00 uur wordt gewerkt op het kruispunt Hoge Rijndijk - Meerburgerkade. Om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren is het noodzakelijk het kruispunt Hoge Rijndijk - Meerburgerkade helemaal af te sluiten.

De Hoge Rijndijk wordt over de volledige breedte afgezet met verkeershekken ter hoogte van huisnr. 184 (nabij Kettingstraat) en ter hoogte van huisnr. 234 (nabij bushalte). Omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden.

Veiliger kruispunt

Om het kruispunt veiliger te maken worden de volgende aanpassingen gedaan:

1.   Het verkeer richting centrum dat vanaf de Hoge Rijndijk linksaf wil slaan naar de Meerburgerkade krijgt een aparte linksafstrook. Hiervoor wordt dan ook apart groen licht gegeven. De situatie dat dit verkeer tegelijk groen krijgt met het verkeer vanaf de Wilhelminabrug is verleden tijd.

2.   Op de Hoge Rijndijk worden enkele ‘eilandjes’ geplaatst. Deze zorgen ervoor dat het verkeer richting het centrum op de rechter rijstrook moet blijven.

3.   De nieuwe verkeerslichtenregeling voldoet aan de nieuwste veiligheidstijden. Er wordt een camera geplaatst om het verkeer vanaf de Verkeerscentrale te kunnen monitoren.

Meer informatie en de omleidingsroutes vindt u in deze bewonersbrief.