Verbod op meenemen winkelwagens

In de buurt van de winkelgebieden de Kopermolen, de Luifelbaan, het Vijfmeiplein en het Bevrijdingsplein worden regelmatig winkelwagentjes achtergelaten. Dit veroorzaakt overlast en verrommeling in de buurt. De winkels moeten de winkelwagentjes die buiten dit gebied staan opruimen. Voor de gebruiker van een winkelwagen is het verboden om buiten deze aangewezen winkelgebieden winkelwagentjes te gebruiken of achter te laten. Zowel de gebruikers als de eigenaren van de winkelwagentjes kunnen een boete van 100 euro (excl. administratiekosten) krijgen als zij deze achterlaten of gebruiken buiten het aangewezen gebied. De gemeente kan winkeliers ook een last onder dwangsom opleggen. Dit betekent dat de gemeente een verplichting aan winkeliers kan opleggen om de winkelwagens buiten het aangewezen gebied op te ruimen. Die verplichting wordt de 'last' genoemd. Als aan de last niet op tijd wordt voldaan, moet de winkelier een bedrag aan de gemeente betalen. Dit wordt de 'dwangsom' genoemd. De hoogte van deze dwangsom wordt bepaald al naar gelang de specifieke omstandigheden.

Het besluit en de kaarten met de aangewezen gebieden staan in het Aanwijzingsbesluit.