Uitslag referendum: meerderheid stemt tegen

De stemmen over het referendum raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark zijn geteld. Een meerderheid van de uitgebrachte stemmen was tegen het raadsvoorstel. 66,1% van de stemmen was tegen het raadsvoorstel en 28,1% voor. 5,5% van de stemmen was blanco en 0,3% ongeldig.

Het referendum is (als advies) geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigde Leidenaren een geldige stem heeft uitgebracht. Bij het referendum heeft 60,3% een geldige stem uitgebracht. 

Op 8 april 2021 reflecteert de gemeenteraad op het referendum. Ook neemt de raad dan een besluit over de rechtmatigheid van het referendum en stemt over het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark.

Bekijk de uitslag (pdf, 244 kb) zoals vastgesteld door het centraal stembureau (proces verbaal), de totalen van alle stembureaus (pdf, 793 kb) en de processen-verbaal van de afzonderlijke stembureaus (pdf, 22 mb).