Participatieonderzoek van start

In opdracht van de gemeente Leiden start onderzoeksbureau Platform31 met het onderzoek naar participatie in Leiden. Aan de hand van vier afgeronde projecten gaat Platform31 aan de slag om aanbevelingen te doen voor de samenwerking in de stad.

De projecten die zijn uitgekozen voor het onderzoek zijn: plaatsing woonunits Verdamstraat, gebiedsvisie Kopermolen en omgeving, wijkvervangingen Houtkwartier-Oost en het evenementenbeleid. Het onderzoek wordt onder andere uitgevoerd aan de hand van gesprekken met betrokkenen en analyse van de besluitvorming en de berichtgeving die daarbij kwam kijken.

Naar verwachting is het onderzoek voor de zomer klaar en wordt de uitkomst besproken met de gemeenteraad en gedeeld met de stad.