Participatieonderzoek 'Participatie in Leiden ontleed'

Nadat acht wijkverenigingen vanwege onvrede over participatie in besluitvormingstrajecten het contact en de samenwerking met de gemeente Leiden opzegden, besloten het college van burgemeester en wethouder en de gemeenteraad tot een onafhankelijk onderzoek naar participatie in de gemeente Leiden. U kunt het hele onderzoek inzien, online of op het Stadskantoor.

Het rapport door Platform31, Participatie in Leiden Ontleed (pdf, 572 kb), begint (p. 4) met de samenvatting van hun onderzoek. Hierin kunt u de inzichten, conclusie en aanbevelingen van Platform31 lezen.

Hoe is het onderzoek gedaan?

Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd door Platform31. In dit onderzoek is participatie in vier casussen - namelijk het Evenementenbeleid, uitvoeringsbesluit Houtkwartier-Oost, winkelcentrum Kopermolen en de verplaatsing van woonunits naar de Verdamstraat – ontleed.

Het onderzoek is gedaan aan de hand van 12 vragen vanuit de gemeenteraad, die zijn samengevoegd tot 4 centrale thema’s:

  1. Het begrip participatie: wat betekent participatie voor wie?
  2. Het proces van participatie: hoe verliep het proces ?
  3. De instrumenten: welke instrumenten zijn ingezet ?
  4. Het effect: welk resultaat heeft participatie opgeleverd?

Reactie college op de uitkomsten van het onderzoek

Het college van burgemeester en wethouders heeft een reactie op het onderzoek Participatie in Leiden Ontleed (download) gegeven. In deze collegebrief staat hoe het college de lessen, conclusies en aanbevelingen wil opvolgen, samen met de raad en samen met de stad.

Hoe nu verder

Tijdens de vergadering van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid op donderdag 9 september bespreekt de gemeenteraad het onderzoeksrapport en de collegereactie. De raadsleden bespreken dan ook hoe zij het vervolg op dit onderzoek zien en hoe zij de inwoners van Leiden daarbij willen betrekken. Deze vergadering is online live te volgen via www.gemeenteraadleiden.nl, daarna is de vergadering daar terug te zien. Het idee is om na de zomer in gesprek te gaan met de stad.