Pand Rooseveltstraat gesloten

Op maandag 28 september is op last van burgemeester Lenferink de begane grond van een pand aan de Rooseveltstraat gesloten. De begane grond van het pand is voor zes maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

Uit de politierapportage blijkt dat de begane grond van het pand werd gebruikt voor het telen of vervaardigen en bewerken van drugs. Er zijn voorwerpen en chemicaliën aangetroffen die duiden op een beroeps- of bedrijfsmatige handel voor de vervaardiging en teelt van drugs. Deze situatie is beëindigd. Er zijn grote risico's verbonden aan drugslaboratoria en opslagplaatsen, mede omdat met chemicaliën wordt gewerkt. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid.