Overlijden Prof. Dr. Willemijn Fock, ereburger van de stad Leiden

Het gemeentebestuur van Leiden heeft met leedwezen kennis genomen van het overlijden van Prof. Dr. Willemijn Fock, sinds 1990 ereburger van de stad Leiden.

Willemijn Fock is zowel nationaal als internationaal een autoriteit geweest op het gebied van de Nederlandse wooncultuur. Ze heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het behoud van het nationale culturele erfgoed en het succes van het Rapenburgproject is voor een groot deel aan haar te danken. Het project is voor Leiden nog steeds van groot belang. In een zesdelige reeks werd de geschiedenis en de interieurs van alle panden van de Leidse gracht historisch beschreven.

Willemijn Fock is tevens betrokken geweest bij de restauratie van belangrijke nationale monumenten zoals het Trippenhuis en het Van Brienenhuis in Amsterdam, de Ridderzaal in Den Haag en de Pieterskerk en de Bibliotheca Thysiana in Leiden. Ook heeft zij een aantal belangrijke bestuurlijke functies bekleed en had ze zitting in diverse adviesraden. Jarenlang was ze lid van de redactie van het Leids Jaarboekje en bestuurslid van de Vereniging Oud-Leiden.

Voor haar grote verdiensten voor de stad Leiden kreeg zijn in 1990 de Erepenning, de hoogste onderscheiding van de stad. In 2007 werd ze bij haar afscheid als hoogleraar Geschiedenis van de Kunstnijverheid benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Willemijn Fock heeft veel voor Leiden betekend. Het gemeentebestuur zal haar condoleances overbrengen aan de familie en in de raadsvergadering van 22 juni wordt stil gestaan bij haar overlijden.

Henri Lenferink
Burgemeester