Opknapbeurt voor Polderpark Cronesteyn

Alle parken in Leiden worden eens in de 25 jaar opgeknapt en opgefrist. Dit jaar is het Polderpark Cronesteyn aan de beurt. De gemeente hanteert bij deze opknapbeurt het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde beheerplan. In dit plan staat aangegeven hoe we het park beheren en verbeteren en daarmee het park, het groen, de ecologische kwaliteit en de biodiversiteit versterken.

Waarom een opknapbeurt?

Zowel flora en fauna als bezoekers van het polderpark hebben profijt van de opknapbeurt. De werkzaamheden onderhoudswerkzaamheden aan het groen zoals het vervangen, snoeien of terugdringen van beplanting (bramen), het snoeien van bomen en bosranden en het dunnen van bospercelen zijn inmiddels uitgevoerd. Binnenkort worden aanpassingen in het park gedaan zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het verhogen van het waterpeil in de weidevogelgebieden, het aanleggen van een paddenpoel, het planten van extra bomen aan de rand van het park en het verbeteren van de ingangen van het park. Zo is het park na de opknapbeurt klaar voor de toekomst en kunnen mens en dier volop van het park blijven genieten.

Informatieve wandeling

Vindt u het leuk om ter plaatse meer inhoudelijke informatie te krijgen over de werkzaamheden en wat deze werkzaamheden voor de dieren en de bezoekers in het park betekenen? Ga dan mee met de informatieve wandeling. De projectleider en stadsecoloog van de gemeente Leiden vertellen u graag meer. U kunt zich opgeven voor de wandeling door t/m zondag 13 november een e-mail te sturen aan: s.van.der.laan@leiden.nl.

  • Datum: woensdag 16 november 2022
  • Tijd: 14.00 uur tot 16.30 uur
  • Verzamelplaats: Tuin van de Smid