Openingstijden en afvalinzameling rond Pasen

Op Goede Vrijdag (vrijdag 19 april) en Tweede Paasdag (maandag 22 april) is de gemeente Leiden gesloten. Op zaterdag 20 april is het stadhuis volgens de vaste openingstijden geopend van 9.00 tot 13.00 uur.

Wilt u langskomen? Maak eerst een afspraak. Dat kan digitaal via de pagina van het product waarvoor u naar de balie wilt komen (bijvoorbeeld een rijbewijs of een uittreksel) of bel 14 071.

Afvalinzameling en de Milieustraat

Rond Pasen zijn er aangepaste ophaaldagen. Op Tweede Paadag worden de minicontainers niet geleegd. Minicontainers met ophaaldag vrijdag worden op Goede Vrijdag (19 april) gewoon geleegd. Minicontainers met ophaaldag maandag worden op Tweede Paasdag (22 april) niet geleegd. De gemeente leegt deze containers éérder, namelijk op zaterdag 20 april.

Rolcontainers

De rolcontainers/laadkisten in de stad worden op Goede Vrijdag en op 2e Paasdag geleegd.

Ondergrondse containers

Ook alle ondergrondse containers worden tijdens Pasen volgens schema geleegd. Dit geldt voor restafval, glas, papier en textiel.

Milieustraat

De Milieustraat is open tijdens Pasen. Dit geldt voor Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. U kunt van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur terecht bij de Milieustraat.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over afvalinzameling rond feestdagen op www.leiden.nl/afval.