Openingstijden en afval Tweede Pinkstersdag

Op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni, is de gemeente Leiden gesloten. Op dinsdag 11 juni is de gemeente volgens de vaste openingstijden geopend.

Wilt u langskomen? Maak eerst een afspraak. Dat kan digitaal via de pagina van het product waarvoor u naar de balie wilt komen (bijvoorbeeld een rijbewijs of een uittreksel) of bel 14 071.

Afvalinzameling en de Milieustraat

Op Tweede Pinksterdag (10 juni) wordt er geen afval ingezameld in wijk D. De vervangende ophaaldag is zaterdag 15 juni. Deze informatie vindt u ook in de afvalapp - genaamd Afvalwijzer - die u gratis kunt downloaden via de App Store of Play Store.

De laadkisten bij onder meer appartementecomplexen worden wel geleegd.

Milieustraat

De Milieustraat is open op 10 jun Tweede Pinksterdag. U kunt van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 16.00 uur terecht bij de Milieustraat.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over afvalinzameling rond feestdagen op www.leiden.nl/afval.