Openingstijden en afval rond Koningsdag

Openings- en contacttijden tijdens feestdagen:

Op Koningsdag (maandag 27 april) is de gemeente Leiden gesloten.

Op dinsdag 28 april is de gemeente volgens de vaste openingstijden te bereiken.

Coronamaatregelen

In verband met maatregelen rondom corona kunt u alleen een afspraak maken om naar de balie te komen als het echt niet anders kan. Meer informatie op de pagina 'Nieuws en veelgestelde vragen coronavirus'.

Milieustraat en afvalinzameling

De Milieustraat is gesloten op Koningsdag.

Op maandag 27 april zijn vanwege Koningsdag de volgende wijzigingen in de afvalinzameling:

  • In Nieuw Leyden, Noorderkwartier, de Kooi, Zeeheldenbuurt en bedrijventerreinen De Waard (wijk D) worden de GFT-minicontainers niet geleegd. Vervangende ophaaldag is zaterdag 2 mei.

De laadkisten en rolcontainers worden wel geleegd op maandag 27 april, net als de ondergrondse containers voor restafval, papier, glas en textiel.