Natuurvriendelijke oevers in Polderpark Cronesteyn

Sinds eind vorig jaar wordt gewerkt in Polderpark Cronesteyn. De gemeente gebruikt bij deze opknapbeurt het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde beheerplan. In dit plan staat aangegeven hoe we het park beheren en verbeteren en daarmee het park, het groen, de ecologische kwaliteit en de biodiversiteit versterken.

Natuurvriendelijke oevers

Vorige week is gestart met de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de oostelijke graslanden. Natuurvriendelijke oevers zijn flauwe oevers in plaats van steile wanden, deze oevers verbeteren de waterkwaliteit en zijn aantrekkelijk voor amfibieën en insecten. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland doet de gemeente daarna onderzoek naar het effect van natuurvriendelijke oevers op de bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft.

Moerastuin

Ook wordt aan het eind van de zomer gewerkt in de Moerastuin, hier wordt een gedeelte flink gesnoeid en afgeplagd om het riet terug te dringen en de bloemrijke moerasplanten meer kans te geven 

Informatieve wandeling

Vindt u het leuk om in het park meer informatie te krijgen over de werkzaamheden en wat deze werkzaamheden voor de dieren en de bezoekers in het park betekenen? Ga dan mee met de informatieve wandeling samen met de projectleider en de stadsecoloog op vrijdagmiddag 3 november.

U kunt zich tot en met t/m vrijdag 27 oktober opgeven door een e-mail te sturen aan: s.van.der.laan@leiden.nl. 

Datum: vrijdagmiddag 3 november 2023
Tijd: 14.00 uur tot 16.30 uur
Verzamelplaats: Tuin van de Smid