Mobiliteit in Leiden: duurzaam, leefbaar en bereikbaar

In Leiden krijgt vervoer dat zuinig omgaat met ruimte en goed is voor de leefbaarheid, duurzaamheid én bereikbaarheid een hoofdrol. De gemeente wil fietsen, lopen en openbaar vervoer verder stimuleren. De auto blijft aanwezig in de stad maar minder prominent. Dit gaat niet vanzelf. Hier zijn scherpe keuzes voor nodig. Deze keuzes staan in de mobiliteitsnota 2020-2030 die het college op dinsdag 17 december heeft vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte): “Leiden heeft ambities en groeit. Dat is fijn en het brengt tegelijkertijd ook uitdagingen met zich mee. Ik wil er samen met de stad voor zorgen dat iedereen zich prettig kan blijven bewegen in, naar en door Leiden. Dat doen we op een duurzame manier zodat de stad leefbaar blijft. In de nieuwe mobiliteitsnota leest u hoe we dat doen. De fiets, lopen en het openbaar vervoer stimuleren we. Ook maken we de binnenstad autoluw en zorgen we dat de automobilist rond de stad betrouwbaar kan doorrijden. Om dit alles uit te kunnen voeren en te kunnen betalen zijn keuzes nodig.”

Samen met de stad

De mobiliteitsnota is tot stand gekomen met input vanuit verschillende participatietrajecten in de stad (pdf, 5,16 mb). Dat is fijn want samen houden we de weg naar de toekomst duurzaam, leefbaar en bereikbaar.
Wilt u de mobiliteitsnota inzien? De mobiliteitsnota ligt ter inzage van vrijdag 20 december 2019 tot en met donderdag 13 februari 2020. Inzage tot en met 3 januari in het stadhuis en Stadsbouwhuis, maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdag van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur. Van 6 januari tot en met 30 januari in het Stadskantoor, Bargelaan 190, openingstijden als stadhuis.
Digitaal is de mobiliteitsnota in te zien via www.leiden.nl/inspraak.