Maximale capaciteit elektriciteitsnet bereikt in Leiden

Vandaag heeft Liander bekend gemaakt dat het elektriciteitsnet in delen van de gemeente Leiden de maximale transportcapaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit. In Leiden Zuidwest en een klein deel van Leiden Noord is nu sprake van zogeheten netcongestie. Netbeheerder Liander en de gemeente Leiden werken samen al hard aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet. De komende tijd wordt ook samengewerkt om oplossingen te ontwikkelen om meer capaciteit te creëren en de ruimte op het elektriciteitsnet beter te benutten.

Het bereiken van de maximale transportcapaciteit op het elektriciteitsnet betekent dat Liander bedrijven die zich in dit gebied willen vestigen of bestaande bedrijven die extra capaciteit willen, op een wachtlijst plaatst. De netbeheerder kan deze ondernemers pas helpen als het elektriciteitsnet is uitgebreid. Liander betreurt de ontstane situatie voor de ondernemers en instellingen en werkt met man en macht om deze op te lossen.

Huidige capaciteit blijft beschikbaar

Ondernemers kunnen blijven rekenen op de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet die ze op dit moment hebben gecontracteerd. Voor de woningbouwplannen in deze gebieden heeft de netcongestie geen gevolgen. Ook voor de verdere verduurzaming via bijvoorbeeld de opwek van zonne-energie en het terugleveren aan het elektriciteitsnet zijn geen belemmeringen. De ziekenhuizen, scholen en zorginstellingen kunnen vooralsnog blijven rekenen op de capaciteit die ze op dit moment hebben. Voor de beoogde sportaccommodaties combibad De Vliet en indoor sportcentrum-sporthal in Leiden Zuidwest is door Liander aangegeven dat voor deze accommodaties een aansluitovereenkomst is getekend. Dat betekent dat voor deze locaties voldoende transportcapaciteit is voor de levering en afname van elektriciteit. Aanvragen voor nieuwe grootzakelijke aansluitingen of uitbreidingen van bestaande aansluitingen komen echter op een wachtlijst.

Capaciteit beter benutten

Liander en de gemeente werken nauw samen om te zorgen dat het huidige elektriciteitsnet wordt uitgebreid en de beschikbare capaciteit beter wordt benut. Liander voert congestiemanagement-onderzoek uit. Dat betekent dat overleg wordt gevoerd met grootzakelijke klanten over hun aansluiting. Dat kan resulteren in aangepaste klantafspraken.

Uitbreiding elektriciteitsnet

Liander werkt met onder andere de gemeente Leiden aan de uitbreiding van het elektriciteitssysteem. Dit gaat om het plaatsen van nieuwe middenspanningruimtes op buurtniveau, het aanleggen of verzwaren van kabels onder de grond en het realiseren of uitbreiden van 50kV en 150kV-stations, met name in Vlietzone Midden en Hazerswoude-Rijndijk. De planning is dat dit rond 2027-2028 klaar is.

Zet ook de knop om

Gemeente Leiden roept alle bedrijven, inwoners en instellingen op om zuinig om te blijven gaan met het gebruik van energie. Op de website van de Rijksoverheid zijn besparingstips te vinden: Zet ook de knop om - Home burgers en Zet ook de knop om - Home bedrijven. En op de website van Duurzaam Bouwloket staan landelijke en lokale subsidieregelingen en leningen voor het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden: Duurzaam Bouwloket | Leiden.

Meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad met een brief geïnformeerd. Op de website van Liander vindt u meer informatie: Deel elektriciteitsnet Holland-Rijnland bereikt maximale capaciteit | Liander