Ligplaatsen kade tussen de Sterrewacht en de Kaiserstraat

Gemeente Leiden en Universiteit Leiden hebben nadere afspraken gemaakt over de ligplaatsen aan de Sterrenwachtlaan. Er zijn afspraken gemaakt over de maximale lengte van de boten,  de maximale lengte van de kade en de doelgroep die een ligplaats kan aanvragen: de eigenaren van herenhuizen aan de Sterrenwachtlaan die hiervoor een overeenkomst met de universiteit hebben.

Waarom heeft het maken van afspraken enige tijd geduurd?

Leiden is een stad met veel waterrecreatie. Daarom is het belangrijk goede afspraken te maken over het gebruik van het water. Gemeente Leiden is verantwoordelijk voor het uitgeven van ligplaatsen. De regels daarvoor zijn opgenomen in de ligplaatsenverordening, waarin verwezen wordt naar deze ligplaatsenkade aan de Sterrenwachtlaan. Over de uitwerking van deze regels was een verschil van inzicht. Na goed overleg hebben de gemeente en de universiteit daarom nu nadere afspraken gemaakt.

Hoe gaat het nu verder?

Nu de afspraken zijn gemaakt kunnen de betreffende bewoners een ligplaatsvergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente zal op korte termijn de vergunningen verlenen en de besluiten daarover worden gepubliceerd in gemeenteberichten. Er geldt een reguliere bezwaartermijn van zes weken.