Leiden pakt kansen van internationale samenleving

Leiden is al eeuwenlang een internationale stad met inwoners vanuit verschillende landen en culturen. Naar verwachting zet de internationalisering van Leiden zich ook met een coronacrisis de komende jaren door. Voor de gemeente betekent dit een andere inzet op een aantal vlakken. Denk bijvoorbeeld aan dienstverlening aan inwoners uit het buitenland, maar ook aan het vervullen van een stimulerende en faciliterende rol zodat internationals hier kunnen wonen en werken. Daarom heeft de gemeente Leiden een visie over internationalisering opgesteld.

Internationalisering heeft meer dan alleen een economische betekenis. Het gaat ook om de  ontmoeting van Leidenaren en nieuwe Leidenaren, over onderwijs, sport en welzijnswerk. Het gaat over hoe iedereen zich prettig voelt in een steeds internationaler wordende stad.

Visie internationalisering

Met een integrale visie en een brede benadering wil de gemeente Leiden komende jaren proactief inzetten op de kansen van internationalisering en knelpunten ondervangen. De visie die op 17 september 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad wordt aangevuld met een uitvoeringprogramma met daarin de acties voor de komende jaren.

De komende jaren willen we:

  • kansen op het gebied van internationalisering voor de stad en haar partners verzilveren;
  • samen optrekken met partners uit de stad en regio om knelpunten te ondervangen;
  • vanuit ons profiel als stad van internationale kennis en historische cultuur acteren om nationaal en internationaal talent naar Leiden te halen;
  • inzetten op internationalisering, bij onder andere de beleidsterreinen sociaal domein (integratie & ontmoeting) gezondheid en sport, onderwijs, kennis en economie, stedelijke ontwikkeling en wonen en dienstverlening.

Monitor internationalisering

Leiden is een internationale stad en wordt steeds internationaler. Dit is terug te zien in het aantal Leidenaren met een migratieachtergrond (32%), een niet-Nederlandse nationaliteit (12%) en in de toename van de diverse groepen internationals: kenniswerkers, arbeidsmigranten, studenten en vluchtelingen. Deze cijfers staan in de monitor internationalisering. Deze monitor bevat alle relevante en beschikbare cijfers over de diverse groepen internationals in Leiden zoals over hun vestiging en vertrek, hun woon- en gezinssituatie. Met deze kennis over de Leidse international kunnen beleidsmedewerkers, bestuurders en partners samen verder werken aan Leiden als een stad waar iedereen kan meedoen.

Meer informatie

Meer informatie over de Visie Internationalisering van de gemeente Leiden vindt u op de website van Leiden Kennisstad.

De monitor is te vinden op Leiden in Cijfers.