Informatieavonden doorstroming A4, tussen Burgerveen en N14

De A4 behoort tot de meest intensief gebruikte wegen van Nederland. Zeker ter hoogte van Leiden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verkent of zij de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 kan verbeteren. Als het verkeer op de A4 bij Leiden beter kan doorrijden, vermindert ook de drukte op omliggende provinciale en lokale wegen.

Informatieavond

Ministerie van I&W organiseert twee informatiebijeenkomsten over de tussentijdse resultaten van de Verkenning A4 Burgerveen-N14. Tijdens de informatieavonden zijn de wegontwerpen te zien van de alternatieven die worden onderzocht. Dit geeft een beeld van hoe de verbreding van de weg eruit kan zien en waar het project rekening mee houdt. Ook komt de procedure van de milieueffectrapportage aan de orde. Op beide avonden zijn vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat aanwezig om vragen te beantwoorden.

  • Maandag 23 september 2019: Vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur, Restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102 Nieuwe Wetering
  • Dinsdag 24 september 2019: Vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur, Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, Voorschoten