Ga in gesprek over uw gezondheid

Heeft u een gemeentepolis bij Zorg & Zekerheid en zou u graag eens in alle rust met een zorgverlener over uw gezondheid willen praten? Dat kan! De gemeente vindt het belangrijk dat u ondersteuning krijgt als u dat nodig heeft. Daarom kunt u nu een kosteloos gesprek aanvragen met een huisarts, wijkverpleegkundige of thuisbegeleider.

Tijdens het gesprek met de huisarts, wijkverpleegkundige of thuisbegeleider geeft u aan wat er speelt, wat belangrijk voor u is en wat u aan uw situatie zou willen veranderen. De zorgverlener denkt met u mee over mogelijkheden en oplossingen en geeft u informatie en advies. Hierbij wordt breed naar het thema gezondheid gekeken, want gezondheid is veel meer dan alleen ‘niet-ziek’ zijn. Gezondheid gaat ook over het om kunnen gaan met een blessure en over afscheid nemen van iemand die dichtbij u staat. Ook het plezier kunnen beleven aan dagelijkse bezigheden en het prettig contact hebben met anderen heeft met gezondheid te maken. Als dingen niet lukken door een ziekte of andere problemen en u hierdoor niet lekker in uw vel zit, helpt het om dit rustig met iemand te kunnen bespreken. Wacht in dat geval niet langer en maak een afspraak!

U kunt een afspraak maken met:

  • Wijkverpleegkundige: mevrouw Jager (j.jager@activite.nl, 06 27156302)
  • Thuisbegeleider: mevrouw Van Seggelen (m.v.seggelen@activite.nl, 06 27163180)
  • Als u patiënt bent bij Huisartsencentrum Leiden kunt u ook een afspraak maken met huisarts Boels of huisarts Van Randeraat (telefoonnummer: 071 - 516 25 35).

Voorwaarden voor deelname

  • U bent inwoner van gemeente Leiden
  • U heeft een collectieve aanvullende zorgverzekering (Gemeentepolis) bij Zorg & Zekerheid

Kosten

  • Het gesprek wordt volledig vergoed
  • Het eigen risico is hier niet van toepassing