Controle gegevens Stadsgids Leiden 2024

De volgende editie van de Stadsgids Leiden is in de maak. De gemeente Leiden maakt deze uitgave samen met Akse Media. Hebt u bericht ontvangen van Akse Media? Graag lichten wij dit kort toe.

In juli is Akse Media weer gestart met een controle van contactgegevens om in de Stadsgids te vermelden. Dat betekent dat personen en organisaties die al eens in de Stadgids vermeld stonden, een e-mail krijgen met het verzoek om de juistheid van hun gegevens te controleren. De e-mail bevat een persoonlijke code die nodig is voor het doorvoeren van wijzigingen. In enkele gevallen kunt u ook gebeld worden.

Aanpassingen én nieuwe vermeldingen

De gemeente Leiden hecht er waarde aan dat de gegevens in de Stadsgids kloppen. Wij hopen dan ook dat u uw medewerking wilt verlenen aan Akse Media.

Overigens hoeft u het bericht van Akse Media niet af te wachten. Voor aanpassingen kunt ook zelf reageren, tot uiterlijk 30 september 2024. Hetzelfde geldt voor nieuwe vermeldingen in de Stadsgids 2024. Gebruik hiervoor de volgende gegevens:

  • per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Leiden)
  • schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Leiden) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Betrouwbaar?

De controle door Akse Media bestaat uit een check van algemene gegevens, zoals namen, websitelinks, telefoonnummers en e-mailadressen. Akse Media zorgt voor instructies zodat u die check zélf kunt uitvoeren. Het gaat dus nadrukkelijk niet om het doorgeven van bijvoorbeeld bankgegevens, wachtwoorden of (DigiD-)codes.

In het verleden zijn ondernemers in Leiden benaderd door personen die ten onrechte beweren zij de Stadsgids Leiden maken. Deze mensen bieden aan om een vermelding in de Stadsgids te regelen. We hebben destijds maatregelen genomen, maar herhaling van dit soort praktijken blijft mogelijk.

Akse Media gaat in sommige gevallen inderdaad na of organisaties (opnieuw) willen adverteren. Hebt u daar belangstelling voor? Dan zal Akse altijd een persoonlijke afspraak voorstellen om verdere mogelijkheden met u te bespreken.

Twijfelt u?

Twijfelt u aan de oprechtheid van een telefoontje of e-mail? Zoek dan contact met Akse Media via:

0223-668877, of info@aksemedia.nl.

Over de Stadsgids

De Stadsgids Leiden is een jaarlijks terugkerende uitgave met informatie over Leiden, inclusief handige adressen en contactgegevens. De nieuwe uitgave kan vanaf medio januari 2024 door iedereen gratis afgehaald worden op verschillende locaties verdeeld over de stad.