Controle gegevens Stadsgids 2023

De volgende editie van de Stadsgids Leiden is in de maak. De gemeente Leiden realiseert deze uitgave samen met Akse Media. Heeft u bericht ontvangen van Akse Media? Graag lichten wij dit kort toe.

Vanaf maandag 29 augustus start Akse Media met een controle van contactgegevens om in de Stadsgids te vermelden. Dat betekent dat personen en organisaties die al eens in de Stadgids vermeld stonden, een e-mail krijgen met het verzoek om de juistheid van hun gegevens te controleren. In enkele gevallen kan er ook telefonisch contact worden gezocht.

Aanpassingen én nieuwe vermeldingen

De gemeente Leiden hecht er waarde aan dat de gegevens in de Stadsgids correct staan weergegeven. Wij hopen dan ook dat u uw medewerking wilt verlenen aan Akse Media. Overigens hoeft u het bericht van Akse Media niet af te wachten. Voor aanpassingen kunt ook zelf reageren, tot uiterlijk 30 september 2022. Hetzelfde geldt voor nieuwe vermeldingen voor de Stadsgids 2023. Gebruik hiervoor de volgende gegevens:

  • per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Leiden)
  • schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Leiden) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Betrouwbaar?

De controle door Akse Media bestaat uit een check van algemene gegevens, zoals namen, websitelinks, telefoonnummers en e-mailadressen. Akse Media zorgt voor instructies zodat u die check zélf kunt uitvoeren.

Het gaat dus nadrukkelijk niet om het doorgeven van bijvoorbeeld bankgegevens, wachtwoorden of (DigiD-)codes. Is er contact met u gezocht en twijfelt u over motieven van de afzender of beller? Neem dan contact op met de gemeente Leiden via newsroom@leiden.nl

Over de Stadsgids

De Stadsgids Leiden is een jaarlijks terugkerende uitgave met informatie over Leiden, inclusief handige adressen en contactgegevens. De nieuwe uitgave wordt vanaf medio januari 2023 aangeboden op verschillende locaties verdeeld over de stad.

Oplichters actief!

Wij vernamen dat ondernemers in Leiden worden benaderd door personen die ten onrechte beweren zij de Stadsgids Leiden maken. Deze mensen bieden aan om een vermelding in de Stadsgids te regelen. WEES HIER VOORZICHTIG MEE!

Hoe werken deze oplichters?

Het lijkt erop dat er vooral wordt gebeld. Dat gebeurt vanaf een 085-nummer. Daarbij biedt de beller een (nieuwe) notatie in de Stadsgids 2023 aan. Soms verwijzen ze hierbij naar een website. Die website heeft de Stadsgids Leiden als onderwerp, maar is niet van de gemeente Leiden en ook niet van uitgever Akse Media.

Wat is de echte werkwijze bij de Stadsgids?

De Stadsgids Leiden 2023 wordt gemaakt door Akse Media uit Den Helder (aksemedia.nl) in samenwerking met de gemeente Leiden. De voorbereiding van de nieuwe editie is in volle gang. Als onderdeel daarvan belt en mailt Akse Media om de actualiteit van gegevens de checken.

Ook gaat Akse na of organisaties (opnieuw) willen adverteren. Als daar belangstelling voor is, zal Akse altijd een persoonlijke afspraak voorstellen om verdere mogelijkheden met u te bespreken.

Twijfelt u?

Twijfelt u aan de oprechtheid van een telefoontje of e-mail? Zoek dan contact met Akse Media via:

Bent u mogelijk opgelicht?

Zoek zo snel mogelijk contact met de Fraudehelpdesk.