Controle gegevens Stadsgids 2022

De volgende editie van de Stadsgids Leiden is in de maak. De gemeente Leiden realiseert deze uitgave samen met Akse Media. Heeft u bericht ontvangen van Akse Media? Graag lichten wij dit kort toe.

Vanaf maandag 23 augustus start Akse Media met een controle van contactgegevens om in de Stadsgids te vermelden. Dat betekent dat personen en organisaties die al eens in de Stadgids vermeld stonden, een e-mail krijgen met het verzoek om de juistheid van hun gegevens te controleren. In enkele gevallen kan er ook telefonisch contact worden gezocht.

Aanpassingen én nieuwe vermeldingen

De gemeente Leiden hecht er waarde aan dat de gegevens in de Stadsgids correct staan weergegeven. Wij hopen dan ook dat u uw medewerking wilt verlenen aan Akse Media. Overigens hoeft u het bericht van Akse Media niet af te wachten. Voor aanpassingen kunt ook zelf reageren, tot uiterlijk 30 september 2021. Hetzelfde geldt voor nieuwe vermeldingen voor de Stadsgids 2022. Gebruik hiervoor de volgende gegevens:

* per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Leiden)
* schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Leiden) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Betrouwbaar?

De  controle door Akse Media bestaat uit een check van algemene gegevens, zoals namen, websitelinks, telefoonnummers en e-mailadressen. Akse Media zorgt voor instructies zodat u die check zélf kunt uitvoeren.

Het gaat dus nadrukkelijk niet om het doorgeven van bijvoorbeeld bankgegevens, wachtwoorden of (DigiD-)codes. Is er contact met u gezocht en twijfelt u over motieven van de afzender of beller? Neem dan contact op met de gemeente Leiden via newsroom@leiden.nl

Over de Stadsgids

De Stadsgids Leiden is een jaarlijks terugkerende uitgave met informatie over Leiden, inclusief handige adressen en contactgegevens. De nieuwe uitgave wordt vanaf medio januari 2022 aangeboden op verschillende locaties verdeeld over de stad.