1,5 meter afstand doen we samen, ook buiten

De maatregelen om corona tegen te gaan werpen hun vruchten af. Het risico is nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er stapsgewijs meer ruimte. Vanaf nu gaan we op weg naar versoepeling. Stap voor stap. Maar dat kan alleen als het goed blijft gaan, als iedereen zich aan de maatregelen houdt. In Leiden zien we dat de inwoners hun verantwoordelijkheid goed nemen. Dat geeft veel vertrouwen.

Buiten wordt het drukker

De versoepeling betekent dat meer mensen naar buiten gaan om te sporten, reizen of elkaar te ontmoeten. Samen met bewoners, met bedrijven, organisaties en verenigingen kijken we hoe we omgaan met deze nieuwe situatie. Wij willen de openbare ruimte zo veel mogelijk beschikbaar en veilig houden. We blijven naar elkaar omkijken. Want juist in deze bijzondere periode hebben we elkaar extra hard nodig.

Stappen ondernemen

Er zijn al stappen gezet om buiten meer ruimte te creëren om 1,5 meter afstand te kunnen houden. Zo zijn veel verkeerslichten voor fietsers afgesteld op sneller groen, ook met scholen is goed overlegd over de ruimte die er buiten is om 1,5 meter te houden. Ook wordt een campagne ontwikkeld waarin we de stad informeren op welke plekken het druk is. Want drukte moeten we zo veel mogelijk mijden. Tot slot monitoren we waar knelpunten optreden en inventariseren waar ze in de toekomst te verwachten zijn om zo actie te kunnen ondernemen.