Stadskrant week 17

25 april 2024, 00:00

Bekendmakingen en vergunningen 26 april t/m 2 mei 2024

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning JOP Stevenspark (Z/23/3534432 JOIN)

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Leiden heeft besloten om de omgevingsvergunning ‘JOP Stevenspark’ (NL.IMRO.0546.OV000143-0301) ter visie te leggen.

Toelichting

Het verzoek om omgevingsvergunning ziet concreet op het oprichten van een nieuw JOP: Jongeren ontmoetingsplek. Deze locatie van de JOP ligt op centrale plek ligt in de wijk, in het Stevenspark. De JOP ligt op steenworp afstand van het buurthuis waardoor de jeugd in goede verbinding blijft met SOL (jeugd en jongerenwerk). Op deze manier krijgen de jongeren uit de buurt ook buiten een eigen plek om te ontmoeten.

Ter inzage

De verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 26 april 2024 tot en met 7 juni 2024 voor beroep ter inzage. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek onder plannaam of -nummer: ‘JOP Stevenspark’.

Beroep

Van zaterdag 27 april 2024 tot en met vrijdag 7 juni 2024 kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Een beroepschrift kunt u verzenden naar: de Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Naast een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. Het besluit treedt in werking op de dag na de afloop van de beroepstermijn of wanneer op een eventueel verzoek om voorlopige voorziening is besloten.

Meer informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het Frontoffice Team Omgevingsvergunningen, Bargelaan 190, Leiden. Het is mogelijk om u te helpen bij het digitaal inzien van de stukken bij een van de locaties van de gemeente Leiden. Hiervoor dient u wel een afspraak te maken via het secretariaat van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling 14 071. Openingstijden en overige contactgegevens zijn te vinden via www.leiden.nl/contact. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 14 071.

Vergunningaanvragen

De volgende vergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunning

 • 4e Binnenvestgracht 9 en 27, onderhoud gevels, vervangen glaswerk en dakbedekking met isolatie, 15-4-24, Z/24/3670100
 • Cobetstraat 31, plaatsen 4 zonnepanelen voorzijde woning, 11-4-24, Z/24/3669201
 • Da Costastraat 3, pand splitsen naar 3 woningen, 15-4-24, Z/24/3670084
 • Einsteinweg 101, plaatsen lichtreclame, 11-4-24, Z/24/3668541
 • Floris Versterlaan 61D, realiseren doorbraak, 12-4-24, Z/24/3669657
 • Haagweg t.h.v. Blauwe Tramstraat, kappen boom, 12-4-24, Z/24/3669180
 • Haarlemmerstraat 115, plaatsen reclame, 11-4-24, Z/24/3668544
 • Haarlemmerstraat 259, wijzigen gebruik bakkerijruimte met tafels, 16-4-24, Z/24/3670784
 • Hoge Rijndijk 272H, splitsen woning, 15-4-24, Z/24/3670069
 • Jo de Clerstraat 6, het verhogen van de achtergevel, 12-4-24, Z/24/3669167
 • Kapteynstraat 11, plaatsen zonnepanelen, 12-4-24, Z/24/3669150
 • Krefeldlaan 17, vervangen garagedeur voor kozijn, 16-4-24, Z/24/3670624
 • Lage Rijndijk 18C, plaatsen dakramen, 17-4-24, Z/24/3671744
 • Langebrug 6C, toevoegen van twee wooneenheden en veranderen begane grond, 15-4-24, Z/24/3670104
 • Middelstegracht 63, wijzigen gevel, 15-4-24, Z/24/3670073
 • Oude Rijn 39A, vervangen achterpui, 15-4-24, Z/24/3670508
 • Pieter de la Courtstraat 70, doorbraak dragende muur, 15-4-24, Z/24/3670540
 • Plantsoen 73, plaatsen zonnepanelen, warmtepomp en verbeteren isolatie vloer en wanden souterrain, 17-4-24, Z/24/3671728
 • Plantsoen 89, isoleren van het dak aan de binnenzijde, aanbrengen isolerende beglazing, aanbrengen van zonnepanelen en wijzigen indeling 3e verdieping, 16-4-24, Z/24/3671017
 • Rijn en Schiekade 125, plaatsen zonnepanelen, 15-4-24, Z/24/3670525
 • Rijn en Schiekade 138, wijzigen dakkapel voorgevel en constructieve wijzigingen interieur, 17-4-24, Z/24/3671732
 • Steenstraat 2, vervangen gevelreclame, 16-4-24, Z/24/3670704
 • Vlietweg 66F, tuin 28, plaatsen schuur en kas, 11-4-24, Z/24/3668764
 • Vlietweg 66F, tuin 8, plaatsen tuinkas, 11-4-24, Z/24/3668735
 • Vlietweg 66F, tuin 83, plaatsen schuur + tuinkas, 11-4-24, Z/24/3668798
 • Vlietweg 66T, tuin H37B, plaatsen huisje + luifel, 11-4-24, Z/24/3668699
 • Vlietweg 66T, tuin W30, plaatsen plantenkas, 11-4-24, Z/24/3668747
 • Vlietweg 66T, tuin W52, plaatsen schuur, 11-4-24, Z/24/3668688
 • Vlietweg 66T, Wilgenpad 26, plaatsen kas, 11-4-24, Z/24/3668774
 • Vlietweg achter nr. 10 op het weileind, tijdelijk wijzigen gebruik groen naar evenement (Lustrumweek K.S.R.V. Njord), 16-4-24, Z/24/3670477
 • Witte Singel 78, plaatsen zonnepanelen en warmtepomp, 11-4-24, Z/24/3669195
 • Zijlsingel 28, vervangen dakkapel voorzijde, 17-4-24, Z/24/3671128

Verhuurvergunning

 • 4e Binnenvestgracht 32 en Oude Herengracht 4A, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 15-4-24, Z/24/3670116
 • Botermarkt 27 en Gangetje 3, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 16-4-24, Z/24/3670594
 • Breestraat 19, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, Hogewoerd 86, 86A, 86B, 86C, 86D, 86E, 86F, 86G, Kaasmarkt 1A, Nieuwe Rijn 97, 97A, 97B, Schoolsteeg 1, 1A, 1B, Zijlsingel 64, 65 en 65A, aanvraag verhuurvergunning voor 30 panden, 12-4-24, Z/24/3669098
 • Breestraat 23, 92, 137, Groenesteeg 2A, 2B, 2C, 2D, Haarlemmerstraat 63A, 63B, Hogewoerd 62, Hooigracht 53A, 57, Kennewegsteeg 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, , Lange Mare 54, Pieterskerk-Choorsteeg 32 en 32A, aanvraag verhuurvergunning voor 74 panden, 12-4-24, Z/24/3669133
 • Breestraat 85C, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 17-4-24, Z/24/3671069
 • Consciëntieplein 6, Hooglandse Kerkgracht 20, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, Kaiserstraat 29, 31, 35, 37, 39, Koddesteeg 4, Nieuwe Mare 29, 31, 35, 39, 43, 45, 49, 57, 59, 63, Oude Singel 70, 70C , Oude Vest 161 en Rooseveltstraat 5K, aanvraag verhuurvergunning voor 27 panden, 17-4-24, Z/24/3671347
 • Corantijnstraat 80 en Maresingel 44, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 16-4-24, Z/24/3670681
 • Edisonstraat 31, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 16-4-24, Z/24/3670801
 • Emilie Knapperthof 13, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 12-4-24, Z/24/3669192
 • Faradaypad 20, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 15-4-24, Z/24/3670291
 • Geregracht 9, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 15-4-24, Z/24/3669953
 • Haarlemmerstraat 261, 263 en 263A, aanvraag verhuurvergunning voor drie panden, 17-4-24, Z/24/3671559
 • Haarlemmerstraat 274, 274A, Havenplein 1A, 1B, Pieterskerk-Choorsteeg 19 en William Brewstersteeg 2, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 11-4-24, Z/24/3668281
 • Haarlemmerstraat 30A, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 17-4-24, Z/24/3671223
 • Lange Mare 96A, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 17-4-24, Z/24/3671574
 • Langebrug 39A en 39B, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 16-4-24, Z/24/3670802
 • Langebrug 3A en Papengracht 36, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 16-4-24, Z/24/3670866
 • Langebrug 67, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 15-4-24, Z/24/3669767
 • Langegracht 36 en Magdalena Moonsstraat 40, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 15-4-24, Z/24/3669706
 • Mauritsstraat 1, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 13-4-24, Z/24/3669334
 • Morssingel 245 en Swammerdampad 19, aanvraag verhuurvergunning voor twee panden, 17-4-24, Z/24/3671464
 • Morsweg 300, 300A en 302, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 16-4-24, Z/24/3670752
 • Munnikenstraat 94, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 14-4-24, Z/24/3669480
 • Oude Vest 51, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 16-4-24, Z/24/3670630
 • Pieterskerk-Choorsteeg 6, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 17-4-24, Z/24/3671581
 • Sint Jorissteeg 13A, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 17-4-24, Z/24/3671348
 • Van der Werfstraat 41A, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 16-4-24, Z/24/3670907
 • Vliegerstraat 10, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 12-4-24, Z/24/3669024
 • Vliegerstraat 6, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 17-4-24, Z/24/3671522
 • Volmolengracht 16, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 16-4-24, Z/24/3670461
 • Watersteeg 4D, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 15-4-24, Z/24/3670088
 • Willemstraat 21, 21A en 21B, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 15-4-24, Z/24/3669905

Woonvorming

Marktsteeg 2 en 2A, aanvraag woningvorming met 2 wooneenheden, 15-4-24, Z/24/3669756

Omzettingsvergunning

Lage Rijndijk 4, aanvraag omzettingsvergunning met 4 wooneenheden, 16-4-24, Z/24/3670772

Inzage

Informatie over de vergunningen kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Verleende vergunningen

De volgende vergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunning

 • Bloemistenlaan 25, plaatsen zonnepanelen op voor- en achterdakvlak, 10-4-24, Z/24/3635761
 • Brandewijnsgracht 4, plaatsen dakkapel voorzijde, 16-4-24, Z/24/3657164
 • De Meij van Streefkerkstraat 1, plaatsen zonnepanelen, 16-4-24, Z/24/3661580
 • De Sitterlaan 81, plaatsen uitbouw achtergevel, vervangen dakkapel, 15-4-24, Z/24/3635768
 • Doelengracht 11, plaatsen zonnepanelen, 11-4-24, Z/24/3662483
 • Hugo de Vriesstraat 24, plaatsen zonnepanelen, 15-4-24, Z/24/3643811
 • Kapteynstraat 59, realiseren aanbouw achterzijde, 11-4-24, Z/24/3657020
 • Maredijk 43, vervangen raamkozijn door een deurkozijn, 15-4-24, Z/24/3620401
 • Melchior Treublaan 59, realiseren aanbouw achterzijde en uitbreiden bijgebouw, 11-4-24, Z/24/3653687
 • Middelstegracht 16, plaatsen zonnepanelen, 11-4-24, Z/24/3657871
 • Middelstegracht 18, plaatsen zonnepanelen, 11-4-24, Z/24/3657866
 • Pieter de la Courtstraat 113, plaatsen zonnepanelen, 11-4-24, Z/24/3659043
 • Prinsessekade t.h.v. nr. 2, wijzigen gebruik naar ligplaatsen bedrijfsvaartuigen, 17-4-24, Z/24/3662478
 • Roodenburgerstraat 72, plaatsen zonnepanelen, 22-3-24, Z/24/3660325
 • Spiegelkarper 19, plaatsen dakkapel, 16-4-24, Z/24/3645404
 • Stationsplein t.h.v. nr. 25, plaatsen tijdelijk hekwerk, 17-4-24, Z/24/3630372
 • Sterrenwachtlaan t.h.v. nr. 7, wijzigen grondopslag Hortus botanicus, 15-4-24, Z/24/3644956
 • Van der Hoevenstraat 16, plaatsen zonnepanelen, 12-4-24, Z/24/3648015
 • Van der Waalsstraat 9, plaatsen zonnepanelen, 17-4-24, Z/24/3662095
 • Vendelstraat 14, het vernieuwen en vergroten van de dakkapellen aan de achterzijde, 11-4-24, Z/24/3653814
 • Zaanstraat 142, plaatsen dakkapel aan voorzijde huis, 15-4-24, Z/24/3648644

Verhuurvergunning

 • Corantijnstraat 16, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 15-4-24, Z/24/3640380
 • Joubertstraat 12A, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 15-4-24, Z/24/3632989
 • Lage Rijndijk 21, aanvraag verhuurvergunning voor een pand, 15-4-24, Z/24/3640369
 • Lammermarkt 110 en Oude Singel 262, verhuurvergunning voor twee panden, 11-4-24, Z/24/3646416

Terrasvergunning

 • Morsstraat 25, terrasvergunning, Gastrobar Velluto, 15-4-24, Z/24/3652763
 • Stationsweg 7, terrasvergunning Café Visscher B.V., 15-4-24, Z/24/3660224

Inzage

Het besluit kunt u vanaf vrijdag a.s. opvragen bij het team Omgevingsvergunningen, via tel. 14 071 (Leiden, keuze 4) of via www.leiden.nl/contact.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de achter de vergunning vermelde datum bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar.

Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Gemeenteraad

In verband met het meireces zijn er van 29 april tot en met 10 mei geen raads- en commissievergaderingen. De eerste raadsvergadering na de vakantie staat gepland op 16 mei.

Via www.gemeenteraadleiden.nl bezoekt u het raadsinformatiesysteem Parlaeus. Daar vindt u de kalender, agenda, stukken en besluiten van de gemeenteraad en raadscommissies.

Informatie

Heeft u vragen over de gemeenteraad of de vergadering? Neem contact op met de griffie, via griffie@leiden.nl of 06 – 36 16 25 75. E-mails aan de gemeenteraad kunt u ook naar dit adres sturen. Raadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Zij staan open voor uw ideeën. De adressen en telefoonnummers van de raadsleden vindt u op www.gemeenteraadleiden.nl.

Evenementen

Vergunningaanvragen

De burgemeester heeft de volgende aanvragen ontvangen:

 • Bernhardkade: Gemeente Leiden – Ontdekmarkt woensdag 15 mei 2024 van 14.00-16.30 uur.
 • Arubapad: Gemeente Leiden – Ontdekmarkt woensdag 29 mei 2024 van 14.00-16.30 uur.
 • Kooipark: Particulier – Buitenspeeldag 2024 woensdag 29 mei 2024 van 14.00-16.00 uur.
 • Mariënpoelstraat: Particulier – Vliegerfeest vrijdag 7 juni 2024 van 09.00-15.00 uur.
 • Kooiplein: Stichting Jeugddorp Leiden – Jeugddorp Kooiplein zaterdag 8 juni 2024 van 09.00-13.00 uur.
 • Huigpark: Leidsche Zwemclub 1886 – Swim-in Leiden 2024 zondag 16 juni 2024 van 11.00-
 • 16.30 uur (cat. 1).
 • Hooglandse Kerkplein: Gemeente Leiden – Leids Kennisfestival zaterdag 22 juni 2024 van
 • 13.00-17.00 uur (cat. 1).
 • Meelfabriek tuin: Meelhattan bv – Opening Tuin maandag 1 juli 2024 van 17.00-19.45 uur (cat.1).
 • Vlietweg/Europaweg: K.S.R.V. Njord – Lustrumweek K.S.R.V. Njord Zaterdag 13 juli, dinsdag 16
 • juli, donderdag 18 juli, zaterdag 20 juli 2024 van 14.00-20.00 uur (cat. 1), maandag 15 juli van 14.00-
 • 21.00 uur (cat. 2a) en vrijdag 19 juli 14.00-23.00 uur (cat. 2a).
 • Hooglandse Kerkgracht: EDUARD Leiden – Kunst onder de Bomen zaterdag 21 september 2024 en zondag 22 september 2024 van 12.00-18.00 uur (cat. 1).

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de aanvragen tot twee weken na publicatie schriftelijk indienen bij Bureau Evenementen van de gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 516 51 44.

Verleende vergunningen

De burgemeester heeft op 25 april 2024 voor de volgende evenementen vergunning verleend:

 • Rapenburg: L.V.V.S. Augustinus – Dies Bootjesdag dinsdag 30 april 2024 van 14.00-17.00 uur
 • (cat. 2a).
 • Voorplein Museum De Lakenhal: Museum De Lakenhal – 1 mei: 150 jaar De Lakenhal woensdag
 • 1 mei 2024 van 10.00-23.00 uur (cat. 2a (70 dB(A)).
 • De Kooi (Route): de Sleutels – Herdenking 4 mei bij De Naald zaterdag 4 mei 2024 van
 • 17.00-17.30 uur (cat. 1).
 • Nieuwe Rijn: The Offline Company – Swan Market op zondag 5 mei 2024 van 11.00-18.00 uur (cat.1).
 • Doezastraat/Herenstraat: Winkeliersvereniging Doezastraat – 5 mei viering HerenDoezastraat
 • zondag 5 mei 2024 van 10.00-18.00 uur (cat. 1).
 • Rapenburg: L.V.V.S. Augustinus – Dies Festival zondag 5 mei 2024 van 12.00-20.00 uur (cat. 2a).
 • Rapenburg: L.V.V.S. Augustinus – Dies Cordialdag maandag 6 mei 2024 van 12.00-20.00 uur
 • (cat. 2a).
 • Rapenburg: L.V.V.S. Augustinus – Dies Raprace dinsdag 7 mei 2024 van 12.00-18.00 uur (cat. 2a).
 • Matilo Park: DFRNT B.V. / TAPT – TAPT Festival Leiden 2024 vrijdag 24 mei 2024 van 17.00-
 • 23.59 uur en zaterdag 25 mei 2024 van 13.00-23.59 uur (cat. 2a, soundcheck vrijdag 24 mei
 • 2024 van 16.00-17.00 uur en zaterdag 25 mei 2024 van 12.00-13.00 uur).
 • Route Cronesteinkade/Zoeterwoude singel: Stichting Sport in Beeld – AvondVierdaagse dinsdag
 • 11 juni, woensdag 12 juni, donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni 2024 van 17.00-21.30 uur (cat. 1).
 • Het Plantsoen: Buurtcomité De Hoogstewoerd e.o. – Buurtfeest Buren gezelligheid zondag 23
 • juni 2024 van 15.00-19.00 uur (cat. 1).
 • Rapenburg Zuid/Kaiserstraat: Stichting Stadsconcerten – Culinaire vaart LGC zaterdag 29 juni 2024 van 19.00-20.00 uur (cat.1).
 • Ambachtsplein: Brouwerij Pronck – Huwelijk zaterdag 6 juli 2024 van 16.00-20.00 uur (cat. 1).

Polderpark Cronesteyn: Tuinvereniging Cronesteyn – spokentocht cronesteijn vrijdag 23 augustus 2024 van 18.00-23.59 uur

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij de gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC  Leiden, of via www.leiden.nl/bezwaar. Indien, gelet op de betrokken belangen, spoed is vereist kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit kan ook via www.rechtspraak.nl.

Informatie

Bureau Evenementen, tel. (071) 516 51 44.

Ruimtelijke ordening

Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020, met betrekking tot de passantenhaven, ter inspraak

Op 16 april 2024 heeft het college van B en W van Leiden het voorstel om de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020, met betrekking tot de passantenhaven te wijzigen, voor inspraak vastgesteld.

Toelichting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden is voornemens om de gemeenteraad voor te stellen de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 met betrekking tot de passantenhaven te wijzigen. Met deze wijziging wordt de maximale verblijfsduur van 72 uur in de passantenhaven verlengd naar twee weken,  om meer gastvrijheid te bieden en de passantenhaven succesvoller te kunnen exploiteren. Ook wordt het met deze wijziging verboden om in strijd te handelen met het Havenreglement voor de passantenhaven van Leiden. Het college is voornemens dit Havenreglement later dit jaar vast te stellen. Dit voorstel zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.

Inzage

Het voorstel om de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020, met betrekking tot de passantenhaven te wijzigen is van donderdag 25 april 2024 tot en met donderdag 6 juni 2024 in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Digitaal is het voorstel in te zien via www.leiden.nl/inspraak.

Inspraak

Gedurende de periode van de terinzagelegging kunnen inspraakreacties worden ingediend. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het College van B en W, postbus 9100, 2300 PC Leiden of via www.leiden.nl/inspraak onder vermelding van ‘Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020, met betrekking tot de passantenhaven’ en het zaaknummer (Z/24/3671054). Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u bellen naar het Klant Contact Centrum, maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur, tel. 14 071 (Leiden, keuze 4).

Informatie

Meer informatie bij de gemeente Leiden tel. 14 071 (Leiden, keuze 4 – ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur).

Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020, met betrekking tot leidingen, ter inspraak

Op 16 april 2024 heeft het college van B en W van Leiden het voorstel om de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020, met betrekking tot leidingen te wijzigen, voor inspraak vastgesteld.

Toelichting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden is voornemens om de gemeenteraad voor te stellen de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020 met betrekking tot leidingen op enkele onderdelen te wijzigen. De gewijzigde verordening biedt een betere basis om meer voorwaarden aan vergunningen inzake leidingen te kunnen verbinden, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de bescherming van aanwezige houtopstanden. De gewijzigde verordening biedt verbeterde grondslagen om regels te stellen in de Verlegregeling, het Handboek leidingen en het Besluit vaststelling tarieven voor schade veroorzaakt door ingravingen in verhardingen gemeente Leiden 2022 en om handhavend te kunnen optreden. Dit voorstel zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.

Inzage

Het voorstel om de Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020, met betrekking tot leidingen te wijzigen is van donderdag 25 april 2024 tot en met donderdag 6 juni 2024 in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Digitaal is het voorstel in te zien via www.leiden.nl/inspraak.

Inspraak

Gedurende de periode van de terinzagelegging kunnen inspraakreacties worden ingediend. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het College van B en W, postbus 9100, 2300 PC Leiden of via www.leiden.nl/inspraak onder vermelding van ‘Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020, met betrekking tot leidingen en het zaaknummer (Z/24/3671139). Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u bellen naar het Klant Contact Centrum, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, tel. 14 071 (Leiden, keuze 4).

Informatie

Meer informatie bij de gemeente Leiden tel. 14 071 (Leiden, keuze 4 – ma t/m vr 9.00-17.00 uur).

Omgevingsdienst West-Holland

Wet bodembescherming

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een melding ontvangen ingevolge artikel 29 en 37 (ernst en spoed) en 28 en 39 (goedkeuring saneringsplan) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Geofoxx namens Vlasveld B.V. Het betreft een verzoek tot het afgeven van een beschikking inzake ernst en spoedeisendheid van een geval van bodemverontreiniging en de instemming met het ingediende saneringsplan voor de locatie Haarlemmerweg 49A te Leiden, kadastraal bekend als gemeente Leiden, sectie K, nummers 4372, 4393, 4917 en 5053 (alle gedeeltelijk). De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA054600238.

Procedure

De procedure voor het nemen van het besluit was geschorst van 9 tot en met 27 februari 2024 in verband met het aanleveren van aanvullende gegevens voor een volledige aanvraag (artikel 4:5 jo. 4:15 Awb). Op 18 maart 2014 hebben wij een ontwerpbeschikking opgesteld (kenmerk D2024-026706), welke zes weken ter inzage heeft gelegen in het Stadskantoor te Leiden. Gedurende deze periode is een zienswijze ingediend door Geofoxx namens Vlasveld B.V. Naar aanleiding van deze zienswijze hebben wij de definitieve beschikking op enkele punten (voorschriften) gewijzigd.

Beschikking

Wij hebben besloten dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering spoedeisend is en onder voorwaarden in te stemmen met het saneringsplan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van vrijdag 26 april 2024 tot en met vrijdag 7 juni 2024 via www.odwh.nl/inzagen.

Beroep

Tegen de beschikking kan een beroepschrift worden ingediend. De bestuursrechter beoordeelt of u belanghebbende bent. Dit moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beschikking treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij een beroepsschrift, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening, is ingediend bij de Voorzitter van genoemde afdeling. De beschikking treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u – bij een spoedeisend belang – een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen via het digitale loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State: https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of EHerkenning). Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: De gemeente leiden, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Meer informatie

Meer informatie bij de Omgevingsdienst West-Holland via (071) 4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2023-016487.