Uittreksel, bevolkingsadministratie

Samenvatting

Een uittreksel vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Bent u geëmigreerd? Vraag dan een "uittreksel Register niet ingezetenen" aan.

Voorwaarden

U moet als inwoner in de gemeente staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) en u moet zich legitimeren.

Aanvragen


In het onderstaande formulier logt u in met uw DigiD en betaalt u met iDeal als u een van de volgende uittreksels BRP wilt aanschaffen:

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

 • Bewijs van Nederlanderschap

 • Internationaal (4 talig: N/D/F/E)

 • Internationaal (4 talig: N/S/I/T)

 • Ten dienste van echtscheidingsprocedure

 • Standaard

 • Ten dienste van woningzaken

Een uittreksel BRP digitaal besteld en betaald op werkdagen versturen wij doorgaans binnen 3 werkdagen. U kunt ook een afspraak maken om langs te komen.

Behalve uittreksels basisregistratie personen verstrekken wij ook afschriften burgerlijke stand. Deze kunt u digitaal aanvragen.

Formulieren

Meenemen

Mondeling verzoek

Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands verblijfsdocument).

Schriftelijk verzoek

Een brief aan het college van burgemeester en wethouders met:

 1. reden van aanvraag
 2. ondertekening door u zelf
 3. kopie van legitimatiebewijs

Machtiging

 1. gemachtigde moet meerderjarig zijn
 2. een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek
 3. deze brief moet door beiden zijn ondertekend
 4. geldig legitimatiebewijs van u en gemachtigde

Kosten

Per 1 januari 2018; € 13,20.

U kunt alleen met PIN betalen.

Meer...

Wetgeving

Tips


Soorten akten en uittreksels

Van geboorte, huwelijk, partnerschap, echtscheiding en overlijden maakt de burgerlijke stand een akte op. Een kopie van deze akte kunt u aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Een uittreksel BRP (voorheen: GBA) is een officiële verklaring uit de basisregistratie personen waaruit uw naam, adres en woonplaats blijken. U kunt een uittreksel alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Speciale uittreksels zijn:
•bewijs van in leven zijn / attestatie de vita
•bewijs van uitschrijving
•bewijs van ongehuwdheid
•bewijs van Nederlanderschap

Voor een uittreksel met vermelding van medebewoners of gezinssamenstelling stuurt u een machtiging meerderjarige medebewoners (pdf) mee en een kopie van hun legitimatiebewijs.


Bewijs van in leven zijn

Voor het bewijs van in leven zijn (voor pensioen of levensverzekering) bestaan 2 modellen. Is het uittreksel nodig voor een pensioenfonds en u kunt dit aantonen, dan is het gratis.
1.Voor gebruik binnen Nederland. Deze kunt u met DigiD eenvoudig online aanvragen. U kunt het ook aan de balie aanvragen, of iemand in uw plaats sturen met een machtiging, uw (kopie) legitimatiebewijs en het eigen legitimatiebewijs.
2.De 'attestatie de vita' wordt ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand, en kunt u in alle gevallen gebruiken. Deze moet u altijd persoonlijk aan de balie aanvragen. Maak een afspraak. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte, kunt u iemand machtigen om de aanvraag te doen. Er komt dan een ambtenaar op huisbezoek.


Bestellen vanuit het buitenland

•Met hulp van familie of vrienden in Nederland. U kunt iemand machtigen die het uittreksel aan de balie voor u haalt.


Geen uittreksel nodig voor scholen

Scholen vragen soms bij inschrijving om een uittreksel. Dit is niet meer nodig. De benodigde gegevens staan bv. ook op de identiteitskaart of in het paspoort van het kind. Dit is een landelijke maatregel en alle scholen hebben hier bericht over gekregen.

Uittreksel met twee nationaliteiten

Vanaf 6 januari 2014 kunnen en mogen gemeenten geen uittreksels meer verstrekken waarop, naast de Nederlandse, ook nog een tweede nationaliteit staat. Lees meer

Bijgewerkt: 28-12-2017