Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders

Samenvatting

De Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders is een compensatie van gemeentelijke heffingen voor kamerhuurders. Heeft u in 2016 een onzelfstandige woonruimte gehuurd (u deelt badkamer, toilet en keuken met uw medebewoners)? En heeft u in 2016 de gemeentelijke belastingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) betaald via de huur of servicekosten aan de verhuurder? U komt dan misschien in aanmerking voor de Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders.

De mogelijkheid tot aanvragen van de tegemoetkoming woonlasten kamerbewoners is van 1 februari tot 1 mei 2017.

Voorwaarden

Voor de 'Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders' gelden de volgende voorwaarden:

  • U huurde in 2016 een onzelfstandige woonruimte in Leiden. Dat is het geval als u bijvoorbeeld een toilet, doucheruimte of badkamer of keuken met anderen in het huis moet delen.
  • U betaalde in 2016 afvalstoffenheffing en rioolheffing aan uw verhuurder
  • Uw inkomen was laag.
  • Uw vermogen was niet hoger dan € 4.511,-. Vermogen is de waarde van al uw bezittingen min het schuldbedrag dat u terug moet betalen.


Aanvragen

U kunt van 1 februari tot 1 mei 2017 een aanvraag indienen via het aanvraagformulier. Vanaf 1 mei 2017 neemt de gemeente geen aanvragen meer in behandeling. De gemeente beoordeelt uw gegevens. Als u voor de regeling in aanmerking komt, betaalt de gemeente u het bedrag terug dat u via uw huur of servicekosten heeft betaald aan de gemeentelijke belastingen.

Meenemen

Als u het aanvraagformulier invult, moet u een aantal gegevens bij de hand houden. Als u de onzelfstandige woonruimte deelt met uw partner, moet u deze gegevens ook van uw partner hebben: (Let op: bij de digitale aanvraag wordt u gevraagd onderstaande documenten in te scannen en mee te zenden.)

- Huurspecificatie en/of huurcontract 2016 waaruit blijkt:

  • dat u de huurder bent;

  • wat de hoogte van de huur is;

  • hoeveel aan u wordt doorberekend aan afvalstoffenheffing en rioolheffing;

  • dat het een onzelfstandige wooneenheid betreft.

- Loonstroken of uitkeringsspecificaties van februari 2016, juni 2016 en november 2016;

- Meest recente bankafschrift(en) van uw betaalrekening(en);

- Meest recente bankafschrift(en) van uw spaarrekening(en);

- Meest recente waardeoverzicht(en) van uw belegging(en);

- Meest recente waardeoverzicht(en) van uw schuld(en) (Uitgezonderd studieschuld).

Let op: als u het contactformulier slechts voor een deel invult, kan de gemeente uw aanvraag niet beoordelen. De gemeente neemt dan dit formulier niet in behandeling. Als u denkt toch in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, kunt u een nieuw formulier helemaal invullen.

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult, moet u kunnen bewijzen. Zo moet u, indien de gemeente u daarom vraagt, kopieën van inkomen en vermogen opsturen. Als de gemeente uw formulier niet kan controleren, wijst de gemeente uw aanvraag af.

Kosten


Bijgewerkt: 24-11-2017