Schuldsanering

Samenvatting

Als het u niet lukt zelf uw schulden af te lossen, dan kan de Stadsbank u hulp bieden. Eerst kijken we naar uw financiële situatie: welke schulden zijn er? Daarna probeert de Stadsbank met de schuldeisers een schuldregeling te treffen. Een schuldregeling kan een saneringskrediet zijn of schuldbemiddeling.


Voorwaarden

  • De Stadsbank verwacht van u volledige medewerking en een gemotiveerde houding.

  • Om voor een saneringskrediet in aanmerking te komen, moet u een regelmatig en/of vast inkomen hebben.

  • Als u een schuldregelingstraject gaat volgen, gaan uw inkomsten drie jaar lang rechtstreeks naar de Stadsbank.

Aanvragen

Saneringskrediet

Bij een saneringskrediet sluit u een nieuwe lening af bij de Stadsbank. Het bedrag dat u leent is bedoeld om al uw schulden zoveel mogelijk af te lossen. Uw schuldeisers ontvangen in één keer een bedrag tegen finale kwijting.
U heeft dan nog één lening over, namelijk die bij de Stadsbank. Daarop moet u drie jaar lang aflossen.

Schuldbemiddeling

Bij schuldbemiddeling is het de bedoeling dat u binnen drie jaar schuldenvrij bent en al uw schulden hebt afbetaald. De Stadsbank maakt afspraken met al uw schuldeisers over de te betalen bedragen. Ook spreekt de Stadsbank met uw schuldeisers af dat u na drie jaar schuldenvrij bent, ook als u nog niet alles hebt kunnen afbetalen.

Als u een schuldregelingstraject gaat volgen, gaan uw inkomsten drie jaar lang rechtstreeks naar de Stadsbank. De Stadsbank zet elke maand het bedrag opzij dat als aflossing met uw schuldeisers is afgesproken.

De Stadsbank stort daarna uw inkomsten naar uw rekening of u krijgt van de Stadsbank een bedrag voor de kosten van uw levensonderhoud en worden uw vaste lasten via de Satdsbank betaald.

WSNP

Soms is een saneringskrediet niet mogelijk en lukt ook een schuldregeling niet. Dan kunt u een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). De medewerking van schuldeisers wordt dan afgedwongen.

Meer...

Verwijzingen

Wetgeving

Tips

Bijgewerkt: 19-04-2017