Rioolheffing

Samenvatting

Heeft u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? Dan bent u rioolheffing (heffing op het gebruik van het riool) verschuldigd. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

Voorwaarden

De gemeente legt rioolheffing op aan de gebruiker van een pand, zowel woonruimte als bedrijfsruimte.

Kamerverhuur

Bij kamerverhuur betaalt de eigenaar/verhuurder van het pand de rioolheffing. De eigenaar/verhuurder kan deze kosten doorberekenen in de huurprijs.

Verhuizing

  • Bij verhuizing naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland bent u geen rioolheffing meer verschuldigd met ingang van de maand volgend op uw verhuisdatum.

  • Bij verhuizing binnen de gemeente verandert er niets aan de heffingsaanslag.

Aanvragen

  • De BSGR geeft op het aanslagbiljet aan binnen welke termijn en op welke wijze u dient te betalen.

  • Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift kunt u richten aan de BSGR. De BSGR zal beoordelen of zij vindt dat uw bezwaar terecht is.

Formulieren

Kosten

Voor gebruikers van woonruimten hangt het tarief af van de grootte van het huishoudenomvang:

eenpersoonshuishouden: € 67,08

tweepersoonshuishouden: € 95,88

drie-of meerpersoonshuishouden: € 124,80.

Voor gebruikers van bedrijfsruimten hangt het tarief af van het waterverbruik:

  • voor een hoeveelheid water tot en met 250 m3 € 121,32;

  • voor elke m3 boven de 250 m3 tot en met 500 m3 € 0,93;

  • voor elke m3 boven de 500 m3 tot en met 10.000 m3 € 0,64;

  • voor elke m3 boven de 10.000 m3 tot en met 100.000 m3 € 0,40;

  • voor elke m3 boven de 100.000 m3 tot en met 1.000.000 m3 € 0,20;

  • voor elke m3 boven de 1.000.000 m3 € 0,03.

Meer...

Verwijzingen

Wetgeving

Tips

Indien een vertrekkende huisbewoner (bijvoorbeeld een kind dat elders gaat studeren) zich niet laat uitschrijven, blijft de gemeente deze persoon meerekenen bij de bepaling van de rioolheffing. Zorgt u ervoor dat uw kinderen zich laten uitschrijven zodra zij elders op kamers gaan wonen.

Bijgewerkt: 07-06-2017