Parkeren, ontheffing

Samenvatting

Wilt u tijdelijk parkeren op plekken waar dat niet is toegestaan? Moet uw bedrijf in het centrum laden en lossen buiten de vastgestelde venstertijden? Moet een sleutelpaal tijdelijk verwijderd worden? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Voorwaarden

De ontheffing wordt alleen verleend als aangetoond is dat de "overtreding" noodzakelijk is.

Aanvragen

Particulier

U kunt met behulp van uw DigiD online uw ontheffing aanvragen. Als particulier kunt u alleen een ontheffing aanvragen voor voertuigen van minder dan 3500 kg.

Bedrijf

U kunt met behulp van eHerkenning een ontheffing aanvragen.

Termijn

Uw aanvraag wordt binnen vijf dagen afgehandeld. Er zijn twee uitzonderingen:

Indien de ontheffing met zich meebrengt dat er afzethekken geplaatst moeten worden, moet u uw aanvraag minstens twee weken van te voren indienen.

Indien er een tijdelijke verkeersmaatregel (parkeerverbod) ingesteld moet worden, moet u uw aanvraag minstens vier weken van te voren indienen.

Aanvraag tijdig indienen

Indien u uw aanvraag te laat indient, loopt u het risico dat u niet tijdig over de ontheffing beschikt.

Verkeersmaatregel

Als uw werkzaamheden het noodzakelijk maken dat er verkeersmaatregelen moeten worden getroffen zoals het plaatsen van borden (bijv afsluiting van een rijbaan of een weg) of wegafzettingen, dan zal dit door de gemeente Leiden worden verzorgd. Het is in verband met het vrijhouden van alarm- en doorgaande routes niet toegestaan zelf borden of hekken te plaatsen.

Formulieren

Product image

Kosten

  • eenmalige verkeersontheffing: €24,83 per keer.

  • jaarontheffing (voor bedrijven): €24,83 per jaar.

Kosten voor verkeersmaatregelen (zoals het plaatsen van verkeersborden of afzethekken) moet u apart betalen. Deze kosten zijn afhankelijk van de mankracht en de materialen die de gemeente voor de verkeersmaatregelen moet gebruiken.

Wilt u weten wat het ongeveer gaat kosten? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 071.

Meer...

Achtergrond

Geslotenverklaring voertuigen met een maximum massa van meer dan 7,5 ton

Voorwaarden:

U moet in het afgelopen jaar minimaal 1 maal per maand in het aangewezen gebied gereden hebben;
Er moet sprake zijn van een beladingsgraad van minimaal 80%.

Procedure sleutelpalen

Na goedkeuring van uw aanvraag voor een ontheffing komt op de afgesproken dag een medewerker van de gemeente langs om voor u de paal te verwijderen en aan het einde van de dag weer terug te plaatsen.
Voor het kernwinkelgebied in de binnenstad gelden bevoorradingstijden. Op deze tijden zijn de paaltjes al tijdelijk weggehaald.


Haarlemmerstraat:

De Haarlemmerststraat is aangewezen als voetgangersgebied.

Fietsen is niet toegestaan, behalve:

  • dagelijks tussen van 18.00 - 11.00 uur;

  • koopavond (donderdag) vanaf 21.00 uur;

  • zondag de gehele dag.

Onmiddellijk laden en lossen door motorvoertuigen is toegestaan van maandag t/m zaterdag tussen 4.30 - 11.00 uur. Buiten deze tijden is een ontheffing nodig (incl. verwijderen van een sleutelpaal).

Breestraat:

De Breestraat is gesloten voor motorvoertuigen, behalve voor laden en lossen op:

  • maandag - vrijdag van 05.30 - 07.00 uur;

  • maandag - vrijdag van 09.00 - 11.00 uur;

De rijrichting is van zuid (Korevaartstraat) naar noord (Kort Rapenburg). De nieuwe maximumsnelheid op het Gangetje en in de Breestraat is 15 km per uur. Inhalen is ongewenst. Laad en los in de Breestraat zo veel mogelijk naast de rijbaan, (half) op de trottoirs.

Milieuzone

Om de milieuzone van Leiden te mogen betreden heeft u in sommige gevallen een ontheffing nodig.

Verwijzingen

Tips

Bijgewerkt: 16-02-2018