Minima bijdrage

Samenvatting

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat iedereen kan sporten, culturele of educatieve activiteiten kan ondernemen of op andere manieren maatschappelijk kan participeren. Mensen met een laag inkomen kunnen daarvoor gebruik maken van het Minimabeleid.


Voorwaarden

De regelingen van het Leids Minimabeleid zijn bedoeld voor inwoners van Leiden en Leiderdorp die ouder zijn dan 18 jaar en die een inkomen hebben van maximaal 120% van het voor hem of haar geldende bijstandsniveau.

Daarnaast houden we rekening met uw eigen vermogen bij het vaststellen van uw recht op een bijdrage uit het Leids Minimabeleid.

Aanvragen

U kunt een bijdrage uit het Minimabeleid online aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Dit formulier is vanwege technische problemen nog niet beschikbaar.

U kunt het aanvraagformulier wel downloaden, printen, invullen en opsturen.

Heeft u al een brief ontvangen waarin staat dat u recht heeft op Minimabeleid? Dan kunt u het declaratieformulier gebruiken. Hiermee kunt u de gemaakte kosten makkelijk en direct online declareren.


Formulieren

Product image

Meenemen

Als u een aanvraag indient voor één van de regelingen van het Leids Minimabeleid, dan moet u bij de aanvraag kopieën meesturen van de volgende bewijsstukken:

  1. Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europese identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs).
  2. Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de afgelopen 2 maanden. De gegevens op de afschriften moeten leesbaar zijn.
  3. Meest recente overzicht of specificatie van salaris, uitkering, pensioen of overige inkomsten.

Stuur nooit originele bewijsstukken op! Wij kunnen deze namelijk niet aan u terugsturen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering?

Dan zijn de bewijsstukken onder 1 tot en met 3 al in ons bezit en hoeft u deze niet nogmaals in te leveren.

Meer...

Achtergrond

Het Leids Minimabeleid bestaat uit een aantal regelingen:

  • Collectieve zorgverzekering voor minima

  • Declaratieregeling maatschappelijke participatie

  • Regelingen voor huishoudens met schoolgaande kinderen

  • Regeling bijdrage zwemabonnement

Studenten zijn uitgesloten van alle regelingen van het Minimabeleid.

Verwijzingen

Lokale regelgeving

Tips

Bijgewerkt: 03-01-2018