Klacht tegen ambtelijk optreden

Samenvatting

Indien u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen. De gemeente zal de klacht volgens een vastgestelde procedure (klachtenregeling) afhandelen.

Aanvragen

  1. U dient uw klacht schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders of telefonisch bij de klachtenambtenaar van de betreffende afdeling.
  2. De gemeente zal uw klacht intern beoordelen. Het is mogelijk dat u uw klacht mondeling kan toelichten.
  3. U krijgt van de gemeente schriftelijk bericht van de uitspraak over uw klacht.
  4. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u een beoordeling van uw klacht bij de Nationale ombudsman vragen.

Telefonisch

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de klachtenambtenaren van de betreffende afdeling. Zij zijn te bereiken via telefoon nummer 14071.

Klaagt u per telefoon, dan wordt geprobeerd de klacht direct op te lossen. Gaat dat niet naar uw tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid om alsnog een schriftelijke klacht in te dienen. Als u dat op prijs stelt, krijgt u daarbij hulp.

Formulieren

Product image
Bijgewerkt: 24-03-2017