Emigratie

Samenvatting

Gaat u langer dan 8 maanden in het buitenland wonen geef uw verhuizing digitaal of schriftelijk door.

Blijven er gezinsleden achter op het adres, dan moet u in persoon langskomen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken.

Wilt u een uittreksel van uw voorgenomen vertrek naar het buitenland, maakt u dan een afspraak bij de balie bevolking om uw aangifte van vertrek door te geven.


Voorwaarden

Als er iemand (of meerdere personen) achter blijft op uw adres, gaat u persoonlijk naar het loket. Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Doe uw aangifte van emigratie binnen 5 werkdagen voor uw vertrek.

Aanvragen

U moet het nieuwe land van verblijf en van het eerste adres van verblijf in dat land aangeven.

Als er niemand achter blijft op uw adres, kunt u de emigratie ook schriftelijk doorgeven met het aangifteformulier. Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee!

Wilt u een uittreksel van uw voorgenomen vertrek naar het buitenland, maakt u dan een afspraak bij de balie bevolking om uw aangifte van vertrek door te geven.


Formulieren

Meenemen

Wanneer niet alle bewoners van één adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen bij de gemeente. Dit geldt óók voor minderjarigen.

Uw adresgegevens in het buitenland.

Tevens dient u en alle andere bewoners die deel uitmaken van het gezin, een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Als u uw aangifte schriftelijk kunt doen, vergeet het formulier niet te ondertekenen en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe te voegen.


Komt u in Nederland wonen dan kunt u de informatie vinden onder verhuizen naar Nederland.

Meer...

Achtergrond

Wie krijgen informatie als ik mijn vertrek naar het buitenland opgeef?

Informatie


De overheid kan niet goed functioneren zonder juiste en actuele gegevens over haar burgers. Zonder uw gegevens kan de gemeente geen diensten aan u verlenen, weet de gemeente niet wie mag stemmen bij verkiezingen, kan ze geen uitkeringen verstrekken en weet ze ook niet aan wie ze de rekening voor gemeentelijke belastingen kan sturen.

Maar de betekenis van de basisregistratie persoonsgegevens (BPR) reikt verder dan dat. Ook andere organisaties als de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen, zijn afhankelijk van de gegevens in de basisadministratie en baseren hun beslissingen op de daarin opgenomen gegevens.

In de basisregistratie worden algemene persoonsgegevens opgenomen, die voor de overheid van belang zijn bij de uitvoering van allerlei wettelijke regelingen. Van iedere persoon is een zogenoemde persoonslijst aangelegd die bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gegevens over uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
  • Gegevens over uw administratie- en burgerservicenummer (voorheen: sofi-nummer);
  • Gegevens over uw ouders;
  • Gegevens over uw nationaliteit(en) en, indien van toepassing, uw verblijfsrecht;
  • Gegevens over een (voormalig) huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • Gegevens over uw verblijfplaats (adres);
  • Gegevens over uw kinderen;
  • Gegevens over aan u afgegeven reisdocumenten;
  • Gegevens over uw kiesrecht;
  • Gegevens over (semi-) overheidsinstellingen aan wie uw gegevens worden verstrekt.


Wetgeving

Tips

In veel landen heeft u een bewijs van uitschrijving nodig. Vraag hierom wanneer u uw emigratie doorgeeft.

Bijgewerkt: 21-06-2017