Inburgering nieuw- en oudkomers

Samenvatting

Als u in Nederland bent komen wonen, moet u inburgeren. Dat betekent dat u Nederlands moet leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Dat staat in de wet Inburgering. Als u genoeg hebt geleerd, doet u inburgeringsexamen.

U krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Binnen deze inburgeringstermijn moet u het inburgeringsexamen halen. Iedereen die moet inburgeren, krijgt daarover een brief van DUO. Daarin staat wanneer voor u de inburgeringstermijn begint.


Voorwaarden

U moet zelf inburgeren. Dat betekent dat u zelf de Nederlandse taal moet leren. U moet zelf taalles nemen of een inburgeringscursus doen. En zelf het inburgeringsexamen regelen.

De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen moet u zelf betalen.

Bij DUO kunt u geld lenen voor de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen. Dat geld betaalt u later met rente terug aan DUO.


Aanvragen

U hebt 3 jaar om in te burgeren. Deze 3 jaar is de inburgeringstermijn. De inburgeringstermijn start als u van de IND uw verblijfsvergunning krijgt. Bent u inburgeringsplichtig? Dan ontvangt u van DUO een brief. In die brief staat of u inburgeringsplichtig bent. En wanneer uw inburgeringstermijn start en stopt.

Uw inburgering sluit u af met het inburgeringsexamen.

Het inburgeringsexamen bestaat uit 6 onderdelen: lezen, luisteren, spreken en schrijven, kennis van de Nederlandse maatschappij en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Bent u geslaagd voor alle examenonderdelen? Dan krijgt u een brief met een uitnodiging voor de diploma-uitreiking. In deze brief staat waar en wanneer u uw diploma krijgt.

Bent u niet geslaagd? Dan kunt u opnieuw examen doen. U moet zich dan wel weer aanmelden. En u moet weer examengeld betalen.


Kosten

Een inburgeringscursus doen kost geld. Inburgeringsexamen doen kost ook geld. Kunt u de cursus of het examen niet betalen? Voor een inburgeringsexamen en inburgeringscursus kunt u geld lenen. Kijk daarvoor op de website van DUO.

Meer...

Wetgeving

Lokale regelgeving

Tips

Meer informatie en filmpjes over inburgeren vindt u op de website van DUO.

Bijgewerkt: 09-05-2017