Declaratieregeling

Samenvatting

Via de declaratieregeling maatschappelijke participatie kunt u, als u een laag inkomen hebt, een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van sport, cultuur, educatie en andere vormen van maatschappelijke participatie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming via de declaratieregeling, gelden de volgende voorwaarden:

  • uw inkomen bedraagt maximaal 120% van de bijstandsnorm die in uw situatie van toepassing is;
  • u heeft geen of weinig eigen vermogen;
  • u kunt aantonen dat u de kosten, waarvoor u een tegemoetkoming aanvraagt, ook echt hebt gemaakt.

Aanvragen

De declaratieregeling is een onderdeel van het Leids Minimabeleid. U kunt het Leids Minimabeleid online aanvragen.

U moet altijd eerst de Regeling Minimabeleid aanvragen voordat u de daadwerkelijke kosten kunt declareren.

Na toekenning van uw aanvraag kunt u beginnen met het declareren van kosten. Heeft u al een toekenningsbeschikking ontvangen? Begin dan direct met declareren. Gebruik hiervoor het Declaratieformulier (met DigiD). Hiermee kunt u direct online en makkelijk de gemaakte kosten declareren.

Formulieren

Product image

Meenemen

Als u in aanmerking wilt komen voor een tegemoetkoming via de declaratieregeling, dan moet u bij de aanvraag kopieën meesturen van de volgende bewijsstukken:

  1. Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europese identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs).
  2. Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden voor de aanvraag. De gegevens op de afschriften moeten leesbaar zijn.
  3. Laatste overzicht of specificatie van salaris, uitkering, pensioen of overige inkomsten.

Stuur nooit originele bewijsstukken op! Wij kunnen deze namelijk niet aan u terugsturen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering?

Dan zijn de bewijsstukken onder 1 tot en met 3 al in ons bezit en hoeft u deze niet nogmaals in te leveren.

Meer...

Achtergrond

Via de declaratieregeling zijn meerdere vergoedingen mogelijk. U kunt via deze regeling vergoeding krijgen voor de kosten van deelname aan sociaal-culturele, sportieve en/of educatieve activiteiten.

Ook voor de aanschaf van een fiets, een kortingskaart voor het openbaar vervoer, voor een computer, printer of software, voor de abonnementskosten van een internetverbinding of voor de kosten van een abonnement op een krant of tijdschrift, kunt u via de declaratieregeling een tegemoetkoming aanvragen.

De tegemoetkoming is per persoon per kalenderjaar maximaal € 210.

Verwijzingen

Lokale regelgeving

Tips

Bijgewerkt: 11-01-2018