Bijstand, individuele bijzondere bijstand

Samenvatting

Heeft u een laag inkomen en moet u onverwacht door bijzondere omstandigheden extra kosten maken? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor individuele bijzondere bijstand.


Voorwaarden

De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het zijn bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel.
 • Het zijn noodzakelijke kosten die u móet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld.
 • U kunt niet ergens anders terecht voor een vergoeding van de kosten, bijvoorbeeld bij de (zorg-)verzekeraar.

Aanvragen

Kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen

U kunt via het aanvraagformulier een aanvraag doen voor verschillende kosten:

 • Kosten budgethulp of financiële dienstverlening

 • Kosten rechtshulp

 • Noodzakelijke kosten voor kinderopvang

 • Eigen bijdrage scootermobiel

 • Leges gehandicaptenparkeerkaart

 • Maaltijdvoorziening 65+

 • Babypakket

 • Reiskosten (als deze vanwege een bijzondere reden noodzakelijk zijn)

 • Verhuiskosten bij een noodzakelijke verhuizing

 • Kosten inrichting woning bij een noodzakelijke verhuizing

 • Woonkosten (bij hoge woonlasten in verhouding tot inkomen)

 • Huishoudelijk apparatuur

 • Overbruggingsuitkering

Individuele inkomenstoeslag

Als u al langere tijd een laag inkomen hebt (ten minste 3 jaar als u in Leiden woont en ten minste 5 jaar als u in Leiderdorp woont) en u hebt geen zicht op verbetering daarvan, dan kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen.

U moet wel kunnen aantonen dat u zich heeft ingespannen om door het zoeken van werk heeft geprobeerd uw situatie te verbeteren.

Om deze toeslag aan te vragen, gebruikt u het formulier individuele inkomenstoeslag.

Alleen voor studerenden met een arbeidsbeperking: individuele studietoeslag

Een speciale tegemoetkoming via de bijzondere bijstand is de individuele studietoeslag voor arbeidsbeperkte studenten. Deze toeslag kan alléén door studerenden aangevraagd worden die vanwege een arbeidsbeperking niet het minimumloon kunnen verdienen.


Formulieren

Product image
Bijgewerkt: 03-01-2018