Alcohol schenken, ontheffing

Samenvatting

Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een drank- en horecavergunning beschikken. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijv: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een ontheffing.

Voorwaarden

Deze ontheffing wordt alleen verleend aan houders van een drank- en horecavergunning die tijdens een evenement 'naar buiten' gaan en aan organisatoren van evenementen.

Deze ontheffing geldt alleen voor zwakalcoholische dranken (o.a. bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken. Wanneer u buiten een horeca-inrichting zwakalcoholische dranken wilt schenken en dit tegen vergoeding wilt doen heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing kan alleen worden verleend als

  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken minimaal 21 jaar is
  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken over de Verklaring Sociale Hygiëne beschikt
  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken van goed gedrag is (ter beoordeling aan de politie)
  • er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid

Aanvragen

Deze vergunning kunt u aanvragen via het Ondernemingsdossier Het Ondernemingsdossier is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid, de Koninklijke Horeca Nederland en o.a. de Gemeente Leiden. Enkele voordelen:

  • Digitaal aanvragen en meldingen doen, waar en wanneer u het uitkomt.
  • Het Ondernemingsdossier wijst u op verplichte velden en bijlagen, hiermee voorkomt u het versturen van incomplete aanvragen.
  • Hergebruikvan eerder ingevoerde gegevens.
  • Alle vergunningen, meldingen en informatie online beschikbaar.
  • Een melding instellen als acties of vergunningen verlopen.

Stap 1
Om via het ondernemingsdossier uw vergunning aan te vragen heeft u e-herkenning nodig. U heeft hiervoor uw KvK-nummer nodig en eventueel uw 4 cijferige vestigingsnummer.
(eenmalig)

Stap 2
Met uw e-herkenning kunt u inloggen om uw ondernemingsdossier aan te maken

eenmalig

Stap 3
Alle vergunning kunt voortaan aanvragen via uw ondernemingsdossier.

Meer weten over het Ondernemingsdossier? Bekijk dan het filmpje.

Formulieren

Meenemen

Voeg een tekening bij waaruit blijkt waar de tap geplaatst zal worden.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het tijdelijk verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank bij bijzondere gelegenheden bedraagt € 29,53 Het bedrag voor een tijdelijke tapvergunning wordt verhoogd met € 44,71 in geval van een spoedaanvraag.

Tevens zal er precario voor de standplaats worden geheven indien dit niet op eigen terras is.

Standplaatstarieven in 2015

De oppervlakte wordt berekend in werkende staat (bijvoorbeeld uitgeklapte buitentap)

Het tarief voor 2015 is € 2,19 per m2 per dag.

Indien er sprake is van een standplaats ten behoeve van activiteiten voor tentoonstellingen, circussen, kermissen (met uitzondering van Leidens Ontzet en Pedrafes), het Souk festival, het TamTam festival, de El Cid-week, Leiden Culinair, curiosamarkten en braderieën dan geldt een tarief van €1.10 per m2 per dag. Indien er sprake is van een standplaats ten behoeve van activiteiten voor de gemeente, brandweer, de politie, de GGD, politieke partijen, kermissen t.b.v. Leidens Ontzet en Pedrafes, goede doelen, vrijwilligers en straatfeesten door en voor bewoners dan worden er geen staangelden in rekening gebracht.

De tarieven voor de 2 en 3 oktober viering zijn resp. €9,09 per m2 en €13,51 per m2

Meer...

Achtergrond

Deze tijdelijke ontheffing kan voor maximaal 12 aaneengesloten dagen worden verleend. Wanneer de verkoop op of aan de openbare weg plaats vindt, is er tevens een standplaatsvergunning nodig.

Het vaststellen van de hoogte van de staangelden gaat in twee stappen.

Stap 1: bepaal de oppervlakte van objecten waarop staangeld mag worden geheven.

Stap 2: bepaal het relevante tarief.

Objecten

Dit zijn "wagens, tenten, kramen en dergelijke inrichtingen, dienende tot het verkopen of het ten verkoop uitstallen van goederen en waren van elke aard".

Wel: buitentaps, betaalde toiletgelegenheden, kassa's, snackkarren etc.

Niet: podia, overkappingen, tenten, ijsbaan, feestterrein etc.

Bijzondere bepalingen:

1. alleen objecten op gemeentegrond (incl water, bruggen etc) worden in rekening gebracht.

2. bij het plaatsen van een tent worden de objecten in een tent van waaruit verkocht wordt (voor zover ze vallen binnen de categorie: wel) in rekening gebracht. De oppervlakte van de tent wordt niet in rekening gebracht.

3. bij een circus wordt de oppervlakte van een circustent en kassahuisje in rekening gebracht. Niet de bijgebouwen, dierenverblijven etc.

4. objecten op eigen terras worden niet in rekening gebracht.

Oppervlakte

De oppervlakte wordt berekend in werkende staat. Dus bijvoorbeeld uitgeklapte buitentaps en toiletwagens.

Wetgeving

Lokale regelgeving

Tips

Bijgewerkt: 30-12-2015