Zwemabonnement voor minima

Samenvatting

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via het Leids Minimabeleid in de zomermaanden voor weinig geld een zwemabonnement kopen bij zwembad De Vliet of recreatiezwembad De Zijl in Leiden.

Voorwaarden

U kunt via het Minimabeleid een zwemabonnement kopen als:

 • uw inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm is die voor u geldt;
 • u geen of weinig eigen vermogen heeft.

Andere voorwaarden zijn:

 • Kinderen die 18 jaar of ouder zijn kunnen niet van uw (gezins-)abonnement gebruik maken. Zij dienen zelf een aanvraagformulier in te vullen.
 • Uw gegevens worden achteraf gecontroleerd. Als blijkt dat u onjuiste gegevens verstrekt heeft, moet u het zwemabonnement van alle gezinsleden inleveren bij de gemeente. Ook de zwembaden worden dan geïnformeerd waarop u de toegang tot de zwembaden geweigerd zal worden.
 • Het maakt niet uit bij welk zwembad u het zwemabonnement koopt, want bij zowel De Zijl als bij De Vliet kunt u ermee zwemmen. Maar let wel op: heeft u uw abonnement bij zwembad De Vliet gekocht? En gaat u zwemmen bij zwembad De Zijl? Dan moet u € 1,50 per keer bijbetalen.

Aanvragen

Vanaf 18 april 2016 tot 1 juli 2016 kunnen de seizoenabonnementen voor de buitenbaden De Vliet of De Zijl bij de zwembaden zelf worden aangevraagd. Het aanvraagformulier kunt u hier alvast downloaden. In het stappenplan staat hoe, waar en wanneer u het zwemabonnement kunt aanvragen.

Stappenplan aanvraag seizoen zwemabonnement:

 1. Vul het aanvraagformulier volledig in.
 2. Maak een kopie van uw identiteitsbewijs.
 3. Maak een kopie van de toekenningsbeschikking Minimabeleid 2016. Heeft u deze niet meer? Vraag dan vóór 1 juni 2016 een kopie op. Bel hiervoor met 14 071 en houdt uw Burgerservicenummer bij de hand. Heeft u nog geen beschikking gehad? Vraagt u dan eerst deze regeling aan. Meer informatie hierover vindt u onder het tabblad Meenemen. Informatie over alle regelingen van het Minimabeleid staat op www.leiden.nl/minimabeleid.
 4. Verzamel van elk gezinslid een recente pasfoto (formaat 3x4 cm) en schrijf op de achterkant van elke pasfoto de voor- en achternaam en de geboortedatum van de persoon op de pasfoto. Zonder pasfoto krijgt u geen abonnement. Ook voor baby's moet een pasfoto worden ingeleverd.
 5. Lever het volledig en goed leesbaar ingevulde aanvraagformulier, de kopie van uw identiteitsbewijs, de kopie van de toekenningsbeschikking Uw recht op Minimabeleid 2016 en de pasfoto's van alle gezinsleden in bij een van de twee zwembaden van uw keuze.
 6. Zeven dagen na inlevering van alle gegevens kunt u de abonnementen ophalen bij het gekozen zwembad.
 7. U betaalt bij het zwembad als u het abonnement ophaalt.

Waar en wanneer kan ik alles inleveren?

Lever het formulier en uw bewijzen tot 1 juli 2016 persoonlijk in bij een van de twee zwembaden:

Sportcomplex De Zijl

Vanaf 18 april 2016 bij voorkeur op maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 12.00, dinsdag/woensdag/vrijdag van 18.00 tot 20.00 en op zaterdag tussen 9.00 en 15.00 uur.

Zwembad De Vliet

Vanaf 30 april 2016 dagelijks tussen 8.00 en 16.00 uur.

Omdat het zwembad De Vliet pas op 30 april open gaat, kunnen de abonnementen in de periode van 18 april tot 30 april 2016 aangevraagd worden aan de receptie van het Vijf Meibad. Kijkt u voor de openingstijden op www.leiden.nl/5meibad.

Formulieren

Product image

Meenemen

Als u via het Leids Minimabeleid een zwemabonnement wilt aanvragen, dan heeft u een kopie van de toekenningsbeschikking Minimabeleid nodig. In deze beschikking staat dat u recht heeft op regelingen uit het Minimabeleid. Heeft u deze nog niet ontvangen of heeft u nog geen Minimabeleid aangevraagd, dan moet u eerst een aanvraag en kopieën inleveren van de volgende documenten:

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan zijn de bewijsstukken onder 1 tot en met 3 al in ons bezit en hoeft u deze niet nogmaals in te leveren. U hoeft dan alleen de aanvraag Minimabeleid in te dienen

 1. Geldig legitimatiebewijs: paspoort, Europese identiteitskaart of vreemdelingendocument (geen rijbewijs).
 2. Afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden voor de aanvraag. De gegevens op de afschriften moeten leesbaar zijn.
 3. Laatste overzicht of specificatie van salaris, uitkering, pensioen of overige inkomsten.

Lever geen originele documenten in! Wij kunnen deze namelijk niet aan u terugsturen.

Nadat u de toekenningsbeschikking ontvangen heeft, kunt u het zwemabonnement aanvragen bij de zwembaden.

Kosten

Voor het zwemabonnement betaalt u een eigen bijdrage van € 15 per gezin bij de kassa van het zwembad van uw keuze.

Meer...

Achtergrond

 

Verwijzingen

Bijgewerkt: 02-08-2016