Woonboot, ligplaats

Samenvatting

Als u van plan bent een woonboot af te meren, moet u hiervoor een ligplaatsvergunning van de gemeente hebben. Ook heeft u toestemming nodig van de eigenaar van de wal en van de eigenaar van het water. De ligplaats moet ook passen in het bestemmingsplan.

Voorwaarden

Een ligplaatsvergunning kan alleen worden verstrekt als de betreffende plaats voorkomt in het ligplaatsenplan. Dit ligplaatsenplan hoort bij de Woonschepenverordening 2009.

In het ligplaatsenplan zijn alle plaatsen opgenomen waar een woonschip mag worden aangelegd. Daarnaast kan het zijn dat de ligplaats niet in het betreffende bestemmingsplan is opgenomen, waardoor feitelijk geen ligplaats kan worden ingenomen.

Aanvragen

 • U dient uw aanvraag schriftelijk in.
 • Als u uw aanvraag om ligplaatsvergunning heeft ingediend, vraagt B & W advies aan de Welstand- en Monumentencommissie Leiden (WML). De WML adviseert of het uiterlijk van het woonschip met eventuele voorzieningen het landschap verstoort of dat het afbreuk doet aan het aanzien van de gemeente.
 • Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden uit de verordening en het woonschepenbesluit.

Formulieren

Meenemen

Mogelijkheid 1: innemen ligplaats in niet-gemeentelijk water en niet aan de gemeentelijke wal

 • Ingevuld aanvraagformulier ligplaatsvergunning;
 • Toestemming van de eigenaar van het water;
 • Toestemming van de eigenaar van de wal;
 • Bouwkundige tekeningen, foto's van het schip en de omgeving.

Mogelijkheid 2: innemen ligplaats in gemeentelijk water en niet aan de gemeentelijke wal

 • Ingevuld aanvraagformulier ligplaatsvergunning;
 • Toestemming van de eigenaar van de wal;
 • Bouwkundige tekeningen, foto's van het schip en de omgeving.

Mogelijkheid 3: innemen ligplaats in niet-gemeentelijk water en aan de gemeentelijke wal

 • Ingevuld aanvraagformulier ligplaatsvergunning;
 • Toestemming van de eigenaar van het water;
 • Bouwkundige tekeningen, foto's van het schip en de omgeving.

Mogelijkheid 4: innemen lege ligplaats in gemeentelijk water en aan de gemeentelijke wal

 • Ingevuld aanvraagformulier ligplaatsvergunning;
 • Bouwkundige tekeningen, foto's van het schip en de omgeving.

Mogelijkheid 5: vervangen / verbouwen woonschip

 • Ingevuld aanvraagformulier ligplaatsvergunning;
 • Bouwkundige tekeningen en foto's van het nieuwe schip en foto's van de omgeving.

Mogelijkheid 6: overschrijven ligplaatsvergunning

 • Ingevuld aanvraagformulier overschrijving;
 • Koopakte / verhuurovereenkomst.

Kosten

 • Aanvraag wijziging van de tenaamstelling van een ligplaatsvergunning voor een woonschip € 38,53.
 • Aanvraag ligplaatsvergunning voor een woonschip: 1% van de bouw-/verwervingskosten van het schip, met een minimumtarief van € 96,74 / buiten het vigerende ligplaatsenplan € 2.887,59.
Bijgewerkt: 01-12-2016