Parkeervergunning, bewonersvergunning zone A

Samenvatting

Woont u in het centrum: zone A van het gebied betaald parkeren? Dan kunt u een bewonersvergunning aanvragen voor uw auto, motor of brommobiel.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen van Leiden in zone A. Bekijk hier in welke zone u woont, of zoek uw straat op in de straatnamenlijst;

 • U heeft de beschikking over zelfstandige woonruimte (geen gedeelde keuken en/of badkamer);

 • Het kentekenbewijs van de auto, motor of het brommobiel, waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, staat op uw naam of u maakt gebruik van een lease-auto;

 • Beschikt u over eigen parkeergelegenheid of is er al een parkeervergunning afgegeven op uw adres - en u beschikt over twee of meerdere voertuigen - dan kunt in zone A alleen nog een tweede parkeervergunning aanvragen;

 • In zone A worden per adres maximaal twee bewonersvergunningen verstrekt.

Aanvragen

Tweede bewonersvergunning

 • Is er op uw adres al een bewonersvergunning afgegeven of beschikt u over eigen parkeergelegenheid - en u heeft twee of meer voertuigen -, dan kan er alleen een tweede bewonersvergunning worden verstrekt;

 • Een tweede bewonersvergunning kunt u op dezelfde wijze aanvragen als een eerste parkeervergunning;

 • Een tweede bewonersvergunning kan alleen worden verleend als er geen wachtlijst voor eerste vergunningen is.

Verlenging parkeervergunning

Voordat uw bewonersvergunning verloopt, ontvangt u per e-mail een bericht hierover. U kunt de bewonersvergunning verlengen via uw e-loket. U betaalt de vergunning met Ideal.

Formulieren

Meenemen

Het kan zijn dat u bij de aanvraag nog extra documenten moet meesturen. Lees hieronder meer.

Lease-auto of auto van een werkgever

Maakt u gebruik van een lease-auto of auto van een werkgever, dan moet u bij de aanvraag een van de volgende documenten overleggen:

 • een leasecontract, en

 • een brief of verklaring van het bedrijf/uw werkgever, waaruit blijkt dat u van deze auto de enige bestuurder bent (berijdersverklaring).

Gedeelde woning

Is het huis, waarin u woont, verdeeld in diverse zelfstandige wooneenheden, dan moet u bij de aanvraag een kopie van de geldige huur-/koopoverkomst toevoegen.

Kosten

Informatie over kosten vindt u op www.leiden.nl/parkeertarieven.

Meer...

Achtergrond

Wijziging in gegevens

Als uw gegevens wijzigen, kunt u dit direct doorvoeren met uw DigiD in het e-loket. U kunt dit ook laten doen bij de balie Parkeren, Stadsbouwhuis, Langegracht 72. Voor het laten wijzigen van uw gegevens aan de balie bent u leges verschuldigd.

Koopt u een nieuw voertuig waardoor het kenteken voor de vergunning wijzigt dan kunt u het kenteken wijzigen in het e-loket met gebruik van uw DigiD. Dit geldt ook als u tijdelijk in een ander voertuig rijdt. U kunt 4x per jaar voor maximaal 1 maand een vervangend kenteken doorvoeren via uw e-loket. Aan het wijzigen van het kenteken via het e-loket zijn geen kosten verbonden. Voor het tijdelijk laten wijzigen van uw kenteken bij de balie Parkeren, Stadsbouwhuis, bent u leges verschuldigd.

Parkeervergunning opzeggen

Als u voor het einde van het kwartaal de bewonersvergunning opzegt heeft u recht op teruggave van parkeerbelasting over de volle maanden die nog over zijn van het lopende jaar. Hiervoor moet u wel de vergunning opzeggen via het e-loket of aan het loket van de balie Parkeren, Stadsbouwhuis, voordat een nieuwe maand begint.

Waar is uw vergunning geldig?

Uw bewonersvergunning voor zone A is geldig in zone A én zone B, 24 uur per dag, 7 dagen per week:

 • op vergunninghoudersplaatsen;

 • bij alle parkeerautomaten;

 • voor het voertuig met het kenteken dat bij de centrale computer is aangemeld.

Uw parkeervergunning zone A is niet geldig:

 • bij de rode kap-parkeerautomaten tussen 09.00 en 21.00 uur;

 • bij parkeerplaatsen aangewezen als 'autodate-parkeerplaatsen'.

 

Verwijzingen

Lokale regelgeving

Tips

Twee kentekens op één parkeervergunning

Een eigenaar van twee voertuigen kan voor deze voertuigen dezelfde parkeervergunning gebruiken door beide kentekens daarop te laten vermelden. Dit kan als beide kentekens geregistreerd staan op naam van de aanvrager en alleen op de 1e parkeervergunning. Er kan altijd maar één van de twee kentekens actief staan in de centrale computer.

Bijgewerkt: 06-02-2017