Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Samenvatting

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dit geldt ook voor bedrijven met een beperkt inkomen!

Voorwaarden

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt. Wanneer u vraagt om kwijtschelding dan worden uw inkomensgegevens vergeleken met de wettelijke normbedragen.

Aanvragen

 • Nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen, kunt u een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de BSGR. Dien zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding in. Wacht u langer dan 3 maanden, dan wordt hetgeen u daarvoor heeft betaald niet terugbetaald. Ook niet als u daadwerkelijk kwijtschelding krijgt.
 • U hoeft de aanvraag maar één keer in te dienen. Daarna worden de belastingen en eventuele heffingen automatisch kwijtgescholden als u daarvoor in aanmerking komt.
 • Tot slot hoeft u de belastingaanslagen pas te betalen wanneer uw verzoek tot kwijtschelding is afgewezen.

Meenemen

Gegevens over:

 1. De hoogte van uw inkomen.
 2. Het saldo van uw lopende rekening.
 3. Het saldo van uw spaarrekening.
 4. De hoogte van uw ziektekostenverzekeringspremie.
 5. De eventuele huur- en zorgtoeslag.
 6. Uw leningen.
 7. Uw woonkosten.
 8. Uw auto.

Bewijslast

Alles wat u op het formulier invult (met uitzondering van uw personalia), moet u kunnen bewijzen. Zo moet de hoogte van uw inkomen blijken uit (een kopie van) uw loon- of uitkeringsspecificatie, de saldi van uw bankrekeningen uit (kopieën van) uw bankafschriften. Wanneer de gemeente uw formulier niet kan controleren, wordt uw aanvraag afgewezen.

Kosten

Voor het aanvragen van kwijtschelding voor de belastingen zijn geen kosten verbonden.

Bijgewerkt: 07-04-2017