Gehandicaptenparkeerplaats

Samenvatting

Heeft u een (loop)beperking en kunt u uw auto moeilijk voor uw deur parkeren? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats indienen.

Voorwaarden

Belangrijk

U kunt alleen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerplaats als u in het bezit bent van een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

Bestuurder
De aanvraag wordt getoetst aan de volgende criteria:

  1. U bent in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart;

  2. De parkeerdruk is dusdanig dat binnen de vastgestelde maximale loopafstand tot een vrije parkeerplaats doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar is;

  3. Er blijft voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving beschikbaar;

  4. U bent bestuurder van het voertuig waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats zal gaan gelden;

  5. U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein.

Daarnaast wordt gekeken naar criteria zoals de aanwezigheid van obstakels (bomen en/of trottoirbanden), de verkeerssituatie/verkeersveiligheid ter plaatse, of er sprake is van openbaar gebied etc.

Passagier
Een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van een passagier wordt in beginsel niet toegekend omdat kan worden gesteld dat de bestuurder het voertuig kan voorrijden om de gehandicapte passagier in of uit te laten stappen.

In uitzonderingsgevallen kan de hardheidsclausule worden toegepast om tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats voor een passagier over te gaan. Er zal een individuele beoordeling plaatsvinden met inachtneming van de plaatselijke situatie. Toepassing van de hardheidsclausule kan plaatsvinden wanneer weigering van de aanvraag leidt tot een onredelijke verslechtering van de situatie van de gehandicapte of om redenen van verkeersveiligheid (bijv. als door het voorrijden van het voertuig voor het in- en uitstappen van de gehandicapte passagier het verkeer in gevaar wordt gebracht of op ontoelaatbare wijze wordt gehinderd).

Aanvragen

Let op. U kunt alleen een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart!

Online aanvraag

Met behulp van uw DigiD kunt u online uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats indienen.

Schriftelijke aanvraag

U kunt het ingevulde aanvraagformulier sturen naar het Servicepunt Parkeren.

Termijnen

Wij streven ernaar binnen vier weken een beslissing op uw aanvraag te nemen. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, wordt de parkeerplaats binnen twee weken aangelegd.

Let op: Om een goed beeld van de parkeerdruk bij uw woning te krijgen, worden in de vakantiemaanden juli en augustus geen verkeerstechnische onderzoeken verricht. Aanvragen worden dan wel aangenomen, maar niet behandeld.

Formulieren

Product image

Kosten

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedragen € 81,84.

U bent ook leges verschuldigd als de gehandicaptenparkeerplaats wordt geweigerd. Het legesbedrag is namelijk bedoeld als tegemoetkoming in de kosten, die de gemeente Leiden moet maken om de aanvraag te beoordelen.

De kosten voor de aanleg worden eveneens bij u in rekening gebracht. Deze bedragen € 160,00.

Meer...

Achtergrond

Een gehandicaptenparkeerplaats is ongeveer 3 meter breed (in geval van gestoken parkeren). De aanleg van een gereserveerde parkeerplaats bestaat uit de volgende voorzieningen:

  1. Een met een kruis gemarkeerd parkeervak. Vakmarkering is soms al aanwezig.
  2. Een verkeersbord met een kentekenbord.

 

Verwijzingen

Wetgeving

Tips

Bijgewerkt: 17-05-2017