Afvalinzamelstation

Samenvatting

Binnen de gemeente bevindt zich een milieustraat (ook wel afvalinzamelstation genoemd). Hier kunt u uw afvalstoffen aanbieden. De milieustraat is met name bedoeld voor afvalstoffen die u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval.

Voorwaarden

U kunt hier extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt die niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Te denken valt aan:

  • Extra groenafval in de zomermaanden.
  • Klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven).
  • Bouwpuin.
  • Asbest (mits goed verpakt).
  • Huisraad.
  • Bruin- en witgoed.

Aanvragen

Gedurende de openingstijden kunt u uw afval aanbieden.

Bijgewerkt: 25-04-2017