Verhuizing

Samenvatting

Als u gaat verhuizen moet u dit uiterlijk binnen 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Doe de aangifte in de gemeente waar u gaat wonen. Dit heet een aangifte van verhuizing.De nieuwe gemeente past uw gegevens dan aan.

U kunt hiervoor gebruik maken van het digitale formulier of het verzoek schriftelijk doen.

Voorwaarden

Verhuizen

Verhuist u naar een ander adres, dan dient u hiervan zo snel mogelijk, tenminste binnen 5 dagen, aangifte te doen bij uw (nieuwe) gemeente.

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

 • U zelf als u 16 jaar of ouder bent.
 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
 • De curator van de onder curatele gestelde.
 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde woonadres.
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde woonadres.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben.
 • Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager.

Verhuizing naar Nederland

Emigratie vanuit Nederland

Briefadres

Aanvragen

U kunt uw verhuizing schriftelijk aan de gemeente doorgeven. Maak daarbij gebruik van het onderstaande PDF-verhuisformulier.

Verhuizen

 • U laat zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.
 • U kunt uw verhuizing digitaal aan ons doorgeven.
 • U kunt uw verhuizing ook schriftelijk aan de gemeente doorgeven. Maakt u daarbij gebruik van het onderstaande PDF-verhuisformulier.


Formulieren

Meenemen


Voor een schriftelijke aangifte maakt u gebruik van ons PDF verhuisformulier. Deze kunt u naar ons opsturen of inleveren.

Let op: stuur kopieën mee van een geldig legitimatiebewijs van alle personen die het formulier moeten ondertekenen.


Meer...

Achtergrond

Let op! Als wij uw adreswijziging later dan 5 dagen na uw verhuizing ontvangen, dan registreren wij de ontvangstdatum als verhuisdatum.

Adres controleren

De gemeente controleert de nieuwe gegevens zorgvuldig om fouten en adresfraude te voorkomen. Wilt u zelf checken op welk adres u geregistreerd staat? Dat kan met DigiD op Mijn gemeente.

Wilt u een adreswijzing doorgeven van iemand die onterecht op uw adres staat ingeschreven? Laat dan de gemeente een adresonderzoek opstarten.


De overheid kan niet goed functioneren zonder juiste en actuele gegevens over haar burgers. Zonder uw gegevens kan de gemeente geen diensten aan u verlenen, weet de gemeente niet wie mag stemmen bij verkiezingen, kan ze geen uitkeringen verstrekken en weet ze ook niet aan wie ze de rekening voor gemeentelijke belastingen kan sturen.

Maar de betekenis van de Wet basisregistratie personen (BRP) reikt verder dan dat. Ook andere organisaties als de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen, zijn afhankelijk van de gegevens in de basisadministratie en baseren hun beslissingen op de daarin opgenomen gegevens.

In de basisregistratie worden algemene persoonsgegevens opgenomen, die voor de overheid van belang zijn bij de uitvoering van allerlei wettelijke regelingen. Van iedere persoon is een zogenoemde persoonslijst aangelegd die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gegevens over uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
 • Gegevens over uw administratie- en burgerservicenummer (voorheen: sofi-nummer);
 • Gegevens over uw ouders;
 • Gegevens over uw nationaliteit(en) en, indien van toepassing, uw verblijfsrecht;
 • Gegevens over een (voormalig) huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Gegevens over uw verblijfplaats (adres);
 • Gegevens over uw kinderen;
 • Gegevens over aan u afgegeven reisdocumenten;
 • Gegevens over uw kiesrecht;
 • Gegevens over (semi-) overheidsinstellingen aan wie uw gegevens worden verstrekt.


Wetgeving

Tips

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats of verblijft u in een instelling? U kunt u onder bepaalde voorwaarden inschrijven op een zogenaamd briefadres.

Bijgewerkt: 05-05-2017