Nieuwe partijen Sterke Sociale Basis stellen zich voor

Stichting SOL, Incluzio en BuZz Leiden gaan in Leiden aan de slag met de thema’s Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht. Zij stellen zich alvast kort voor.

Thema Opgroeien - SOL

SOL is een jonge en ondernemende organisatie met passie en lef. Wij werken en denken vernieuwend  en zijn verantwoordelijk voor een Sterke Sociale Basis voor jeugdigen en hun ouders. Wij geloven in samen durven doen. Wij dit doen met ouders, jeugdigen, partners en de gemeente Leiden. Onze aanpak is onderscheidend en bewezen.

Waar staan wij voor?

Onze naam bestaat uit drie begrippen: Samen, Ondernemend en Leren.

Samen betekent voor ons dat we ons werk samen doen. Samen met iedereen die betrokken is bij het veilig opgroeien van jeugd en jongeren op iedere plek in de wijk.

Ondernemend houdt voor ons in dat wij onze medewerkers de ruimte geven om initiatieven te nemen, ideeën te ontwikkelen en tot nieuwe inzichten te komen.

Leren is voor ons ontdekken. Waar je goed in bent, waar de mensen met wie je werkt goed in zijn, wat anders kan en wat helpt om de doelgroepen hun talenten.

Ons aanbod in Leiden is gericht op de pijlers Gezondheid, Veilig en Kansrijk.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie neem dan contact op met Btisame Boudhan directeur-bestuurder SOL via bboudhan@solnetwerk.nl of Jung Mi van Rootselaar projectleider Leiden via jmvanrootselaar@solnetwerk.nl of 06-36249314.

Thema Samen Meedoen - Incluzio

Op 1 juli gaat Incluzio zich inzetten om de sterke sociale basis van Leiden nog sterker te maken. We hebben er veel zin in en kijken ernaar uit u te ontmoeten. Samen met bewoners, partners en de gemeente maken we van elke buurt een betere buurt. We gaan het doen!

Onze aanpak

In onze visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerken centraal. Door een grotere rol voor en door bewoners neemt de kracht en vitaliteit van de straten, buurten en wijken toe. We hebben aandacht en respect voor de huidige en goed werkende initiatieven in de stad en de mensen die daarvoor zorgen.

We zijn al volop in gesprek met partners, vrijwilligersorganisaties en netwerken in de stad om op 1 juli van start te gaan.

Contact

Wilt u iets aan ons kwijt? Of iets vragen? Heeft u een advies dat we goed kunnen gebruiken bij de voorbereiding van onze werkzaamheden? We spreken u graag en zijn goed bereikbaar. Jolanda Wolfs is onze programmamanager. Zij is bereikbaar op  06-22740791, e-mail: jwolfs@incluzio.nl

Thema Basiskracht - BuZz Leiden

BuZz Leiden is een nieuwe organisatie (voortkomend uit Libertas en Radius Welzijn) die zich in onze mooie stad Leiden richt op vaardigheden die mensen nodig hebben om hun talenten te kunnen ontwikkelen en volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving (thema Basiskracht als onderdeel van de Sterke Sociale Basis). Extra aandacht hebben wij voor mensen voor wie het aanleren van vaardigheden om wat voor reden dan ook niet vanzelfsprekend is. Wij geloven in die mensen. Ons motto is: Iedereen heeft talent en telt mee.

Vanaf 1 juli kunt u bij ons terecht voor bijvoorbeeld hulp bij taal, rekenen, financiën, gezond leven, weerbaarheid en woon- en werkvaardigheden. Ook voor zingeving en levensvragen kunt u bij ons terecht. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Behalve met de partners uit de andere percelen Incluzio (Samen Meedoen) en Sol (Opgroeien) werken wij standaard samen met de partijen in de stad die dat al jaren heel goed doen zoals onder meer BplusC. Wij hebben er veel zin in en staan vanaf 1 juli voor u klaar.

Onze naam?

BuZz staat voor reuring en het geluid van een zwerm bijen. Het is onze inspiratie om net als zwermen bijen in onderlinge afstemming en samenwerking met u en met de partners resultaten te boeken.

BuZz mee en word vrijwilliger!

Uw talenten helpen anderen verder. We maken heel graag kennis met u.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met Ineke Lenssen, kwartiermaker BuZz via ineke.lenssen@joewieai.nl / 06-83596633 of met Kirsten Zitman projectleider BuZz via k.zitman@libertasleiden.nl / 06-52341419.