Definitieve gunning partijen Sterke Sociale Basis bekend

Na een aanbestedingsprocedure is nu duidelijk welke partijen vorm gaan geven aan het programma Sterke Sociale Basis.

  • Thema Opgroeien: Stichting SOL
  • Thema Samen Meedoen: Incluzio
  • Thema Basiskracht: BuZz Leiden (voortkomend uit Stichting Libertas en Stichting Radius Welzijn)

Daarbij vindt ook samenwerking plaats met (vrijwilligers)organisaties die al langer actief zijn in de stad.
De gemeente is ervan overtuigd dat ze samen met deze partijen een goede invulling kan geven aan een mooie, sterke sociale basis voor de inwoners van de stad.
Stichting SOL, Incluzio en BuZz Leiden: “Wij hebben erg veel zin in de opdracht en trekken gezamenlijk op om al het moois en goede te behouden en samen in Leiden een nog sterkere sociale basis te maken. De aankomende periode gebruiken wij om kennis te maken met inwoners en alle betrokken organisaties en iedereen te informeren.”

Overgangsperiode

In een overgangsperiode tot 1 juli wordt de Sterke Sociale Basis verder ontworpen. Dit gebeurt zorgvuldig, met aandacht en respect voor de huidige en goed werkende initiatieven in de stad, de mensen die bij de verschillende organisaties en instellingen werkzaam zijn en de vele actieve vrijwilligers in de stad. Het contract met de nieuwe partijen treedt op 1 juli 2020 in werking.

Vanaf nu gaan de drie partijen en de gemeente samen aan de slag met de voorbereiding. De komende periode wordt duidelijk wat de Sterke Sociale Basis in de praktijk betekent voor inwoners, vrijwilligers en huidige welzijnspartijen in de stad.