Sterke Sociale Basis

Met het programma Sterke Sociale Basis geeft de gemeente Leiden een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met de welzijnspartners in de stad.

Het doel van het programma Sterke Sociale Basis is om een samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen aan te bieden die bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Leiden. Daarbij staan de behoeften van bewoners en de situatie in de verschillende wijken centraal. De nieuwe werkwijze moet ook zorgen voor meer duidelijkheid en continuïteit voor zowel organisaties als inwoners.

Drie thema's

Om meer wijkgericht te kunnen werken en versnippering te voorkomen, kiest de gemeente voor een themagerichte benadering. De drie thema’s waar we ons op richten zijn: Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht.

Elk thema bestaat uit een verzameling van activiteiten of inspanningen die bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente. Per thema wordt een opdracht uitgewerkt. Partijen kunnen daarvoor een (gezamenlijk) voorstel indienen. De gemeente zal vervolgens het beste voorstel selecteren.

Vrijwilligers

Voor initiatieven door vrijwilligers gelden andere afspraken. Vrijwilligersorganisaties kunnen gewoon subsidie aanvragen zoals ze gewend waren, maar daarbij wordt wel gevraagd om aan te sluiten bij de drie thema’s die hierboven genoemd zijn.

Veelgestelde vragen

Contact

Meer weten over het programma? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.