Sterke Sociale Basis

Met het programma Sterke Sociale Basis geeft de gemeente Leiden een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met de welzijnspartners in de stad.

Het doel van het programma Sterke Sociale Basis is om een samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen aan te bieden die bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Leiden. Daarbij staan de behoeften van bewoners en de situatie in de verschillende wijken centraal. De nieuwe werkwijze moet ook zorgen voor meer duidelijkheid en continuïteit voor zowel organisaties als inwoners.

Drie thema's

Om meer wijkgericht te kunnen werken en versnippering te voorkomen, kiest de gemeente voor een themagerichte benadering. De drie thema’s waar we ons op richten zijn: Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht.

Elk thema bestaat uit een verzameling van activiteiten of inspanningen die bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente. Per thema is een opdracht uitgewerkt. Partijen konden daarvoor een (gezamenlijk) voorstel indienen. De gemeente heeft hieruit het beste voorstel per thema geselecteerd. Vanaf 1 juli geven Stichting SOL (Opgroeien), Incluzio (Samen Meedoen) en BuZz (Basiskracht) uitvoering aan het welzijnswerk in Leiden.

De drie nieuwe partijen stellen zich voor

Meer informatie over de programma’s van de drie welzijnspartijen, vindt u in de Stadskrant van 25 juni en op de websites van de drie partijen. Zie kader 'Meer informatie' bovenaan deze pagina. 

Vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties waarvan de activiteiten betrekking hebben op de opdrachten van de Sterke Sociale Basis, gaan vanaf dit jaar subsidie aanvragen via de Sterke Sociale Basis. Voor 2020 konden zijn nog op de gebruikelijke manier subsidie aanvragen bij de gemeente. Subsidie voor 2021 kan worden aangevraagd via de partij die de betreffende opdracht gaat uitvoeren. Vrijwilligersorganisaties waar dit betrekking op heeft, zijn hierover geïnformeerd.

Veelgestelde vragen

Contact

Meer weten over het Sterke Sociale Basis? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Nieuwe Leidse Welzijnspartijen van start

  Vanaf 1 juli geven Stichting SOL, Incluzio en BuZz uitvoering aan het welzijnswerk in Leiden.

  Lees meer
 • Nieuwe partijen Sterke Sociale Basis stellen zich voor

  Stichting SOL, Incluzio en BuZz Leiden gaan in Leiden aan de slag met de thema’s Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht. Zij stellen zich alvast kort voor.

  Lees meer
 • Definitieve gunning partijen Sterke Sociale Basis bekend

  Na een aanbestedingsprocedure is nu duidelijk welke partijen vorm gaan geven aan het programma Sterke Sociale Basis.

  Lees meer