Sterke Sociale Basis

Met het programma Sterke Sociale Basis geeft de gemeente Leiden een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met de welzijnspartners in de stad.

Het doel van het programma Sterke Sociale Basis is om een samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen aan te bieden die bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Leiden. Daarbij staan de behoeften van bewoners en de situatie in de verschillende wijken centraal. De nieuwe werkwijze moet ook zorgen voor meer duidelijkheid en continuïteit voor zowel organisaties als inwoners.

Drie thema's

Om meer wijkgericht te kunnen werken en versnippering te voorkomen, kiest de gemeente voor een themagerichte benadering. De drie thema’s waar we ons op richten zijn: Opgroeien, Samen Meedoen en Basiskracht.

Elk thema bestaat uit een verzameling van activiteiten of inspanningen die bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente. Per thema wordt een opdracht uitgewerkt. Partijen kunnen daarvoor een (gezamenlijk) voorstel indienen. De gemeente zal vervolgens het beste voorstel selecteren.

Vrijwilligers

Vrijwilligersorganisaties kunnen meedoen in een gezamenlijk voorstel of kunnen vanaf 1 juli 2020 een subsidie aanvragen. Voor 2020 kan op de gebruikelijke manier subsidie worden aangevraagd, namelijk via de gemeente. Subsidie voor 2021 kan worden aangevraagd via de partij die straks uit het aanbestedingstraject wordt geselecteerd.

Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden Voorlopige gunning

Contact

Meer weten over het programma? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.