Persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u zorg en ondersteuning nodig? Voor uzelf of uw kind(eren)? Dan kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen en deze zorg en ondersteuning zelf regelen. De Sociale Verzekeringsbank betaalt dan de rekening aan de zorgverlener.

Er zijn verschillende soorten persoonsgebonden budgetten (pgb's):

Waar u een persoonsgebonden budget (pgb) kunt aanvragen verschilt waaruit u uw pgb krijgt:

  • Wet langdurige zorg (Wlz): aanvraag bij het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid.
  • Zorgverzekeringswet (Zvw): aanvraag bij uw zorgverzekeraar.
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en een pgb voor Jeugdhulp: aanvraag bij de gemeente Leiden.

Voorwaarden

Wilt u een pgb vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een pgb voor Jeugdhulp aanvragen? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam. Er vindt eerst een gesprek plaats waarin onderzoek wordt gedaan. Daarna wordt er een zorgplan opgesteld. Hierin komt te staan:

  • ondersteuning die u nodig heeft
  • resultaten die u wilt bereiken
  • wie de ondersteuning levert
  • zorg die u krijgt
  • wanneer u de zorg krijgt
  • wat het kost

Pas als er een zorgplan is gemaakt neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag.