Persoonsgebonden budget (pgb) of Zorg in Natura?

Komt u in aanmerking voor hulp van de gemeente? Voor uzelf of voor uw kind(eren)? Dan kunt u kiezen of u de hulp wilt krijgen via Zorg in Natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Deze keuze wordt met u besproken bij het gesprek naar aanleiding van uw aanvraag.

Kiest u voor Zorg in Natura dan krijgt u hulp van een van de organisaties waar de gemeente een contract mee heeft. Kiest u voor een pgb dan kunt u de hulp zelf regelen. U hebt dan meer keuze. Ook  moet u bij een pgb een eigen administratie bijhouden. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de rekening van degene van wie u hulp krijgt.

Een mix van Zorg in Natura en een pgb kan soms ook.

Zorg in Natura

Bij Zorg in Natura kunt u kiezen uit de verschillende organisaties waar de gemeente een contract mee heeft. U hoeft de hulp niet zelf te betalen. Dit doet de gemeente rechtstreeks. U betaalt alleen een eigen bijdrage aan het CAK.

Persoonsgebonden budget

Met een pgb kunt u zelf kiezen bij wie u uw hulp inkoopt. Ook bent u verplicht een administratie bij te houden en een budgetplan te maken. Uw budget staat op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB doet de betalingen aan uw hulpverlener vanuit uw budget.

Net als bij Zorg in Natura betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

Let op: een pgb kan lager zijn dan het bedrag dat vergoed wordt voor Zorg in Natura. Dit heeft er mee te maken dat ingekochte zorg met een pgb goedkoper kan zijn dan zorg die geleverd word door een grote organisatie. Dit wordt bij het maken van het zorgplan (zie hieronder) verder uitgelegd. Ook kunt u hierover lezen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2018.

Plan

Nadat u hulp hebt aangevraagd komt er een gesprek waarin onderzoek wordt gedaan naar uw hulpvraag. Daarna wordt er een zorgplan opgesteld, dit heet bij ons het Plan. Het Plan maakt uw aanvraag volledig.

In het Plan komt te staan:

  • welke hulp u nodig heeft
  • de resultaten die u wilt bereiken
  • wie de hulp levert
  • welke hulp u krijgt
  • wanneer u hulp krijgt

Pas bij het maken van het zorgplan wordt met u besproken op welke manier de hulp geleverd wordt. Kiest u voor Zorg in Natura of voor een pgb? Als u voor een pgb kiest en dus zelf uw hulp wilt regelen, worden er aanvullende vragen gesteld. Bijvoorbeeld wie u helpt als uw hulpverlener op vakantie is.

Meer weten?

Hebt u hulp nodig? Wilt u meer weten over Zorg in Natura of het pgb? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam of het Jeugd- en gezinsteam.