Ondersteuning mantelzorgers

De gemeente Leiden heeft grote waardering voor de enorme inzet van mantelzorgers in de stad. Daarom ondersteunt de gemeente mantelzorgers. Bijvoorbeeld met een verzekering, een parkeervergunning en respijtzorg.

Mantelzorgers kunnen met vragen terecht bij het Sociaal Wijkteam.