Incluzio

Thema Samen Meedoen

Op 1 juli gaat Incluzio zich inzetten om de sterke sociale basis van Leiden nog sterker te maken. We hebben er veel zin in en kijken ernaar uit u te ontmoeten. Samen met bewoners, partners en de gemeente maken we van elke buurt een betere buurt. We gaan het doen!

Onze aanpak

In onze visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerken centraal. Door een grotere rol voor en door bewoners neemt de kracht en vitaliteit van de straten, buurten en wijken toe. We hebben aandacht en respect voor de huidige en goed werkende initiatieven in de stad en de mensen die daarvoor zorgen.

We zijn al volop in gesprek met partners, vrijwilligersorganisaties en netwerken in de stad om op 1 juli van start te gaan.

Contact

Wilt u iets aan ons kwijt? Of iets vragen? Heeft u een advies dat we goed kunnen gebruiken bij de voorbereiding van onze werkzaamheden? We spreken u graag en zijn goed bereikbaar. Jolanda Wolfs is onze programmamanager. Zij is bereikbaar op  06-22740791, e-mail: jwolfs@incluzio.nl